Gullspång

Välkomna till Miljöpartiet Gullspång!

Gullspång har ett vackert läge utefter Gullspångsälven med närhet till fina naturområden och sjöar som Vänern och Skagern. Här vill vi i Miljöpartiet föra en politik där vi lever inom naturens ramar; en solidarisk politik som kan uttryckas som:

   •  Solidaritet med djur, natur och det ekologiska systemet

   •  Solidaritet med kommande generationer

   •  Solidaritet med alla människor

Vi har en vision om en grön, hållbar och jämställd kommun där kommande generationer kan se en framtid.

Våra prioriteringar

Barn och förskola.

Vi vill att kommunen ska vara en bra plats för barn och unga, där kommande generationer har en framtid.

Miljö och klimat.

För att värna om vår miljö och vårt klimat vill vi att alla kommunala inköp ska vara närproducerade och långsiktigt hållbara. Vi vill också se att en sanering av det gamla industriområdet GEA utförs, för att skapa ett mer tilltalande centrumområde och för att undvika potentiella utsläpp/föroreningar från detta område.

Äldreomsorg.

Vi vill att människor ska kunna åldras med värdighet och vill värna om de anställda inom äldreomsorgen.

Miljöpartiet Gullspång

Kontakt