Gullspång

Välkomna till Miljöpartiet i Gullspångs kommun!

Miljöpartiet 40 år

Miljöpartiet de gröna är sedan 1981 en del av en global grön rörelse som strävar efter en värld där alla kan leva goda liv utan att försämra förutsättningarna för kommande generationer. Miljöpartiet de gröna uppstod ur rörelser för miljö, solidaritet, jämställdhet och fred.

Gullspångs kommun 2022

Nu återstartar Miljöpartiet i Gullspångs kommun och kandiderar till kommunfullmäktige i valet 2022. Vi tror att det är bra för kommunen med ett grönt parti i kommunens ledning, både för transparens och för kommunens hållbara framtid, för ett grönt Gullspångs kommun med ekoturism och social hållbarhet där fler och fler människor trivs och ser ljust på framtiden.

Våra prioriteringar

Klimathotet.

Jorden hotas av uppvärmning som är orsakad av människans utsläpp. Kommunen har ett stort ansvar att minska klimatpåverkan från sin egen verksamhet och för att göra det enkelt för kommunens invånare och besökare att leva klimatsmart.

Fritidsgårdar och caféer.

Äldreomsorg.

Människor ska kunna åldras med värdighet. Då behöver vi även värna om de anställda inom äldreomsorgen. Personalen ska ha goda arbetsvillkor och ges ett större inflytande över hur arbetet organiseras, vi vill ha en utredning över hur kortare arbetstider med heltidslön kan genomföras inom kommunens verksamheter och slopa delade turer men även se över resurserna då vissa verksamheter inte kräver lika mycket som andra. Vi vill öka bemanningen och ge de äldre kvalitetstid. För att anpassa oss till den demografiska förändringen vill vi se om det är möjligt att samordna vården/hemsjukvården och kommunens insatser

Grundskola och vuxenutbildning.

Miljöpartiet Gullspång

Kontakt