Politik som gör skillnad i Mariestad

Miljöpartiet de Gröna i Mariestad

Välkommen till oss Miljöpartiet Mariestad!Facebook | Bli medlem

Våra tre huvudkandidater i kommunen till valet 2022:

  • Wera Lycken Förskollärare
  • Jan Bertilsson Gymnasielärare
  • Kristian Smedberg Smed

Detta vill vi genomföra i första hand här i Mariestad:

Mariestad hållbarhetskommunen

I framtidens varmare klimat kommer det bli allt viktigare att vi minskar effekten av värme i
tätorten, och att vi främjar den viktiga biologiska mångfalden. Vi vill därför säkra att en grön
sammanhängande infrastruktur genomkorsar hela tätorten . Detta främjar ekosystem
luftkvalitet och människors välbefinnande nu och för framtida generationer .

Mariestad cykelkommunen

Flera bra cykelvägar finns men behöver kopplas samman i ett gemensamt vägnät för cyklar. Låsta Pendelparkering för cyklar vid kollektivtrafiken under tak. Uppmaning till kollektivtrafiken att underlätta för cyklar på bussar och tåg. Låt Mariestad bli en förebild när det gäller ny mobilitet där cykeln är en hörnpelare.

Mariestad återbruket

Miljöpartiet vill att det ska vara lätt att göra rätt och ska därför bygga en depå på Bångahagens återvinningscentral där medborgare och andra aktörer kan lämna och hämta saker som kan återbrukas.  Hela kommunens verksamhet ska arbeta aktivt för återbruk och cirkulärt brukande. Vi ska laga eller återbruka våra konsumtionsvaror för att minska transporter och resurser, vi behöver öka sociala och gränsöverskridande möten där återbruket sker vilket innebär fördelar för kommunen, medborgarna, miljön och våra barns framtid.

Aktuellt i Mariestad

Mariestad, 31 augusti 2022

Våra kandidater till kommunfullmäktige

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter

Aktuellt i Sverige

Statsministern KU-anmäls av MP

MP: Därför röstar vi nej till DCA-avtalet

MP: C värnar skogsbolagen, inte skogsägarna

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter

Nyckelpersoner