Politik som gör skillnad i Svenljunga

Svenljunga

Vi jobbar för ett öppet och hållbart Svenljunga!

Vi bygger en kommun för barn och äldre, det vinner alla på. Vi arbetar för en levande skog och att kommunen bygger hållbart. På alla kommunala tak finns solceller. Vi värnar om den biologiska mångfalden och gynnar våra pollinatörer.

Du ska välja MP för att du vill bygga ett hållbart samhälle för oss som lever här nu och kommande generationer. 

 

Styrelsen för MP Svenljunga:
Marianne Josefsson, ordförande och sekreterare
Inger Lindberg, kassör
Annicka Kihlberg
Christina Nyhage
Lars Engström, gruppledare kommunfullmäktige

Aktuellt i Svenljunga

Svenljunga, 11 augusti 2022

Kandidater

Svenljunga, 18 februari 2020

Ny styrelse för MP Svenljunga

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter

Aktuellt i Sverige

MP kallar klimatministern till utskottet

MP begär särskild debatt efter klimatdom

MP kritisk till EU:s asyl- och migrationspakt

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter

Kommunfullmäktige Svenljunga