Hjo

Lyssna
Ska militärens skjutningar i dricksvattnet tillåtas? I höst kommer troligen länsstyrelsen att besluta om försvarsmakten ska få tillstånd till att kraftigt öka sin skjut- och övningsverksamhet i och runt Vättern. Men Sverige kan inte försvaras genom att förstöra vårt eget dricksvatten eller skapa bullermattor över bebyggda områden och hota utvecklingen av besöksnäringar, djurhållning och boendemiljöer. Därför kräver vi att Vättern ska bli en flygvapenfri zon.

Miljöpartiet Hjo

Kontakt