Klimat och miljö

Klimatet och miljön är vår tids ödesfrågor. Klimatet kan inte vänta. Det kräver modiga politiker som vågar prioritera omställningen till ett klimatvänligt samhälle.

Kommunen har en viktig roll och ett stort ansvar för klimatarbetet även för utsläpp utanför kommunens egen verksamhet. De största klimatutsläppen i Höganäs är trafiken, jordbruket, arbetsmaskiner och uppvärmning. Vi fokuserar därför på dessa områden. Genom att kommunen systematiskt arbetar med miljö- och klimatfrågorna i fokus sprids kunskap och förståelse till invånarna vilket bidrar till det så viktiga globala arbetet.

Vi svenskar lever som om vi hade fyra jordklot att tillgå. Det är helt ohållbart. Vi måste börja leva annorlunda, konsumera mindre, återanvända och återvinna mer. Som individer kan vi göra mycket men vi i Miljöpartiet ser att förändringen måste ledas av det offentliga genom en tydlig systemförändring. I kommunens nuvarande miljöprogram är målet att sänka utsläppen av växthusgaser med 0 till 1% per år – det är helt otillräckligt!

Vi vill att Höganäs tar på sig ledartröjan för en grön omställning.

Läs mer om våra konkreta politiska förslag i vårt kommunpolitiska program.

Nyheter på Klimat

Höganäs, 3 februari 2022

När ska de styrande i Höganäs vakna och använda moderna metoder för att lösa dagens utmaningar

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter