Klimat

Miljöpartiet vill

  • verka för ett fossilfritt Hudiksvall 2030 inklusive 100% förnybar energi och förnybara drivmedel
  • handla mer lokalt för minskade transporter och verka för cirkulär ekonomi
  • ställa krav att bygga grönare, t.ex. med trä, vid nybyggnation och klimatsäkra kommunen mot bl.a. höjda havsnivåer och ökade skyfall
  • öka andelen gång/cykel/kollektivtrafik

Verka lokalt för att påverka globalt är en tanke Miljöpartiet Hudiksvall arbetar efter. Vi kan alla göra mycket, på ett enklare sätt än vad vi tror.

För oss handlar det om att hela tiden ta ett klimatperspektiv på alla kommunala beslut; “Hur kan vi göra Hudiksvall grönare?”

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: