Klimat och miljö

Klimat och miljö

Även om världen så sakta börjar vakna, så befinner vi oss fortsatt i ett klimatnödläge. Vi ser redan nu klimatförändringarnas konsekvenser världen över. Extremhetta i Europa, årliga skogsbränder i Europa, Sibirien och USA, kraftigare skyfall såsom det i Gävle i fjol för att bara nämna några exempel. Mindre dramatiskt, men väl så tråkigt för oss i Hälsingland är att de traditionella Hälsingevintrarna håller på att bytas ut mot regn och slask. Allt detta kommer att intensifieras kraftigt inom det närmaste århundradet. Hur illa det kommer att bli avgörs av oss idag.

Utöver klimatproblematiken brottas vi samtidigt med flera mer närliggande miljöfrågor såsom hotad biologisk mångfald till följd av mänsklig aktivitet och utfiskning och övergödning av Östersjön.

För miljöpartiet är klimat och miljö inte någon särfråga utan centrala utgångspunkter i allt vi gör då de skapar förutsättningarna för gott mänskligt liv. Vi har därför inga specifika förslag här, utan dessa teman går igen i våra förslag inom alla andra områden.
Lita på att detta är en hjärtefråga för oss!

Nyheter på Klimat

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter