2022-08-01, måndag

Idag talar Hasib Zolic från Vetlanda för Grön Ungdom i tidningen Jnytt om hur man bör se på ämnet om att avkriminalisera, och i förlängningen legalisera, cannabis.

Grön Ungdom försöker tänka *utanför boxen” och infinner ett samhälleligt behov av att öka de vetenskapliga resurserna för att bedriva sociologisk forskning om samhälle och användande av cannabis.

”Vet vi mer om cannabis roll i samhället utifrån ett vetenskapligt perspektiv ökar våra möjligheter till att forma en policy för ett lyckligast samhälle” tillägger Hasib.

Hasib Zolic i en artikel, i Jönköpingsposten, diskuterar GU:s perspektiv på avkriminalisering och eventuell legalisering av cannabis.

Relaterade nyheter

Värmland, 25 mars 2023

Earth Hour – för en politik som hejdar klimatförändringen

Uppsala län, 25 mars 2023

Förenkla kollektivtrafiken – men till rimligt pris

Västmanland, 23 mars 2023

Hej Markus, ny distriksordförande!

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter