Jon Hammarin-Heinpalu blir Miljöpartiets nya regionråd i Jönköpings län.

Jon Hammarin-Heinpalu blir Miljöpartiets nya regionråd i Jönköpings län.


PRESSMEDDELANDE

Jon Hammarin-Heinpalu blir Miljöpartiets nya regionråd i Jönköpings län

Efter att Miljöpartiet i Jönköping läns regionråd Sibylla Jämting beslutat att avgå från sin post, har partiet i lördags hållit en extra årsstämma för att utse det nya regionrådet för Miljöpartiet. På stämman valdes Jon Hammarin-Heinpalu i linje med valberedningens förslag och kommer under hösten 2021 att inta posten som regionråd för partiet. Jon har länge varit en aktiv medlem i Miljöpartiet, med uppdrag både i regional nämnd och fullmäktige.

– Att vara fritidspolitiker är fantastiskt utmanande. En vill ju göra världen till en bättre plats men att göra det kräver tid, så det kan vara lite frustrerande att politiken får konkurrera med allt annat. Som regionråd får jag ju privilegiet att fokusera helhjärtat på politiken, berättar Jon.

Sedan valet 2018 styrs Region Jönköpings län av en koalition mellan Kristdemokraterna, Socialdemokraterna, Centerpartiet, Bevara akutsjukhusen, Liberalerna och Miljöpartiet. Koalitionen har lagt särskilt fokus under pandemin på att både utveckla kvalitén och tillgängligheten till vården för alla regionens medborgare, samt att arbeta förebyggande genom att främja ett hälsosamt liv i vardagen.

Miljöpartiet har inom koalitionen drivit på arbetet med ett hållbarhetsprogram.

-Jag ser fram emot att driva vidare förverkligandet av hållbarhetsprogrammet, där sätter vi fokus på vad Regionen behöver göra för att vi ska klara målet i Parisavtalet, säger Jon.

Relaterade nyheter

Uppsala län, 22 juni 2024

Resenärer ska bemötas med respekt

Västmanland, 29 maj 2024

Digital valstuga!

Uppsala län, 28 maj 2024

Kraftsamling för Region Uppsala

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter