Räddat strandskydd och mer skyddad skog

Räddat strandskydd och mer skyddad skog

Ett starkare strandskydd där det behövs som mest, mer skyddad skog i hela landet och en säkrad allemansrätt. Det är viktiga miljöpartistiska framgångar i den uppgörelse om skog och strandskydd som idag är klar mellan Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Centerpartiet.


– Miljöpartiet har i förhandlingarna stått upp för miljön, den biologiska mångfalden och allemansrätten. Och det har gett resultat. Det är väldigt tydligt att det spelar roll att vi finns med vid förhandlingsbordet för att naturen och allemansrätten ska kunna försvaras, säger miljö-och klimatminister Per Bolund.

Strandskyddet är räddat
För Miljöpartiet har det varit avgörande att ha ett starkt strandskydd där det behövs som mest.

Nu stärker vi strandskyddet i områden som är särskilt viktiga för djur- och växtliv och i områden där trycket på att bygga är stort. Det innebär att också större delen av kusten kommer få ett starkare skydd.

Starkare strandskydd där det behövs som mest
Vi går inte vidare med det hårt kritiserade förslaget om att helt slopa strandskyddet i stora områden. Istället är vi överens om ett differentierat strandskydd där vi ser till att skyddet stärks där det behövs som mest samtidigt som vi genomför lättnader som underlättar utvecklingen av landsbygden.

Vi säkrar rättvis tillgång till stränder och natur
– Alla ska ha tillgång till naturen, inte bara den som är rik nog att köpa sig en strandtomt. Därför har Miljöpartiet kämpat hårt för den svenska allemansrätten. Nu stärker vi skyddet av värdefull natur och säkrar upp allas möjlighet att bada i våra hav och sjöar, säger Miljöpartiets språkrör Märta Stenevi.

Mer skyddad skog i hela landet
Mer skog i hela landet skyddas, inte minst den fjällnära skogen. Skog som brukas ska dessutom brukas mer hållbart än idag.

– Värdefull skog ska skyddas, inte förstöras. Vi gör det enklare för skogsägare att välja hyggesfria metoder. Dessutom ser vi till att staten blir föregångare för ett skogsbruk som är hållbart på riktigt. Det gör vi både genom skydd av statlig skog, inte minst i fjällen, men också i utveckling av alternativa skogsbruksmetoder,

Fler nationalparker – det starkaste skydd vi har av natur
Miljöpartiet har också drivit på för att takten i att bilda nationalparker ska öka. Det är det starkaste skydd vi har för att bevara vår finaste och mest värdefulla natur.

– Skyddet av värdefull skog är viktigt för allas vår skull, men också för naturens egen skull och för att den ska finnas kvar för kommande generationer att uppleva, säger Märta Stenevi.

Mer attraktivt för skogsägare att skydda skog
Vi gör det enklare och mer attraktivt för skogsägare att på frivillig väg skydda mer skog med höga naturvärden. Samtidigt kommer myndigheternas möjlighet att använda tvång när det krävs finnas kvar.

Kunskap om värdefull natur ska utvecklas
Vi har stoppat förslaget om att radera all data om höga naturvärden och skyddsvärd skog. Istället ser vi till att inventeringen av värdefull natur utvecklas med nya metoder så att vi fortsatt kan få kunskap om läget i skogen.

Överenskommelsen innebär att regeringen lägger fram en skogspolitisk proposition och en lagrådsremiss om reformerat strandskydd.

Relaterade nyheter

Örebro län, 10 maj 2022

NA debatt Tygla konsumtionen och bygg det nya gröna folkhemmet

Värmland, 6 maj 2022

Fem argument mot svenskt NATO-medlemskap

Gävleborg, 5 maj 2022

Miljöpartiet Gävleborg på studiebesök hos Sustainabil i Ockelbo

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter