Djurens rättigheter måste tas på allvar

Miljöpartiet vill öka ambitionerna för att skydda djurens livsförutsättningar och välmående. Det gäller både djur som rör sig inom kommunens gränser men även den globala påverkan som kommunens verksamhet har på djurens välfärd.

Humla

Miljöpartiet vill

  • skydda hotade arter mot utrotning.
  • säkerställa att pollinatörer har goda livsförutsättningar.
  • möjliggöra att barn också kan få veganmat i kommunens skolor och förskolor.
  • se till att kommunen har höga krav på djurskydd i livsmedelspolicyn.

Kommunens har beslutat om att särskilt skydda sju djurarter; mindre hackspett, sandödla, reliktbock, brun gräsfjäril, större vattensalamander, mindre myrlejonslända och asp. Detta är arter som är sällsynta i Sverige, flera av dem är rödlistade, men en betydande del finns i Karlstads kommun. Miljöpartiet vill att resurser avsätts för att säkerställa goda livsvillkor för dessa djurarter.

Miljöpartiet har även drivit på för att skapa goda livsförutsättningar för pollinatörer i Karlstads kommun. Pollinatörer är viktiga för bland annat matproduktionen och det är viktigt att de har bra möjligheter att finna mat, bostad och goda livsmiljöer i kommunen.

Djurens välmående måste stå i första hand när de hålls som husdjur och i livsmedelsproduktionen. Höga krav på djurskydd finns idag i kommunens livsmedelspolicy, men det är viktigt att dessa upprätthålls och kontrolleras.

Miljöpartiet vill att det ska vara möjligt att välja vegansk mat även i förskola och skola. Idag är det tyvärr bara möjligt i gymnasieskolan. Utbildningsinsatser för kostpersonal inom vegansk matlagning är en viktig del för att fler ska ha möjlighet att uppskatta näringsriktigt och vällagad vegansk mat.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: