Kultur

Lyssna

Vi vill tillsammans bygga en kommun där människor har möjlighet att leva gott och känna livsglädje. Den stund vi lever på jorden bör vi vara rädda om och fylla med innehåll. Det är här kulturen, idrotten och fritiden kommer in.

Miljöpartiet vill

  • Fler lekplatser och andra platser där barn trivs och är trygga
  • En kreativ stad med mer konst, graffiti och ett varierat kulturutbud

Vi vill vara med och skapa ett öppet och dynamiskt kulturliv i Karlstad med plats för alla. Kulturen ska bidra till livsglädje och hälsa, men också våga spegla, kritisera och utmana samhället. Vi vill vara delaktiga i och berörda av kulturen. Den ska både utövas av och nå alla grupper oberoende av kön, ålder, funktionsnedsättning, ekonomisk status, kulturella och etniska bakgrunder.

Många människor engagerar sig ideellt inom olika organisationer. Det civila samhället är en viktig grund för sammanhållning och gemenskapen i samhället. Vi vill stödja och utveckla folkrörelser och folkbildning, satsa på barn- och ungdomsverksamhet och pedagogiskt vidareutveckla kommunens egen fritidsverksamhet för barn- och ungdomar.

Läs gärna mer i kapitel 1 i vårt handlingsprogram för åren 2014-2018.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: