Hela Karlstad ska leva

Det ska inte spela någon roll var i kommunen du bor. Du ska kunna leva, jobba och driva företag i hela Karlstads kommun. Vi vill introducera landsbygden för nyinflyttade och ha en levande landsbygd i hela Karlstads kommun!

Miljöpartiet vill

  • att Karlstads kommun bör göra upphandlingar som underlättar för lokala företag att lämna anbud.
  • att Karlstads kommun bör erbjuda mötesplatser på landsbygden samt lokaler för handel och service.
  • att kommunen ska arbeta aktivt för att utveckla ekoturism, regional livsmedelsproduktion och förnybar energi.
  • att god kollektivtrafik och bredband finns i hela kommunen.

Vi har många fina tätorter och vacker natur i Karlstads kommun. När kommunen växer tycker vi i Miljöpartiet att våra mindre tätorter ska växa. Det behövs för att stärka den lokala servicen med affärer, skola, förskola och vård.

För en levande landsbygd och starka kransorter behövs god infrastruktur i form av kollektivtrafik och bredband. Det är en förutsättning för att småföretagandet ska blomstra runt om på landsbygden. Det ger också livskvalitet och möjlighet att bo naturnära men lätt kunna pendla in till Karlstad eller andra orter för arbete.

Vi vill stärka möjligheten för småföretagare att vara verksamma i kransorterna och på landsbygden. Ekoturism och energi- och livsmedelsproduktion är växande näringar på landsbygden som vi i Miljöpartiet särskilt vill främja.

Kultur- och föreningsliv och idéburna organisationer är viktiga för att bidra till socialt hållbara samhällen och stärkt livskvalitet. Vi vill stärka mötesplatser för dessa på landsbygden i hela Karlstads kommun.

Här visar vi lokal politik från Värmland.

Värmland Miljöpartiet vill ha en levande landsbygd

Miljöpartiet vill att det ska vara möjligt att bo på landsbygden med närhet till affärer, skola, sjukvård och kollektivtrafik.

Miljöpartiet i Värmland vill

  • att grundläggande service, som skola, barnomsorg, äldreboende och primärsjukvård, ska även finnas på landsbygden,
  • stödja den lokala handeln och sätta stopp för nya externa köpcentra,
  • att det ska bli lättare att jobba på distans genom en bättre IT-infrastruktur,
  • att kollektivtrafik ska även finnas på landsbygden.

Läs mer

Miljöpartiet verkar för en levande landsbygd. Vi tycker det är viktigt att främja småföretagandet, stödja byalag och andra kooperativa verksamheter, gynna det ekologiska och närproducerade och säkerställa den grundläggande servicen på landsbygden.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk:

Just nu

Aktuellt i Karlstad.