Djur

Miljöpartiet vill öka ambitionerna för att skydda djurens livsförutsättningar och välmående. Det gäller både djur som rör sig inom kommunens gränser men även den globala påverkan som kommunens verksamhet har på djurens välfärd.

Kommunens har beslutat om att särskilt skydda sju djurarter; mindre hackspett, sandödla, reliktbock, brun gräsfjäril, större vattensalamander, mindre myrlejonslända och asp. Detta är arter som är sällsynta i Sverige, flera av dem är rödlistade, men en betydande del finns i Karlstads kommun. Miljöpartiet vill att resurser avsätts för att säkerställa goda livsvillkor för dessa djurarter.

Miljöpartiet har även drivit på för att skapa goda livsförutsättningar för pollinatörer i Karlstads kommun. Pollinatörer är viktiga för bland annat matproduktionen och det är viktigt att de har bra möjligheter att finna mat, bostad och goda livsmiljöer i kommunen.

Djurens välmående måste stå i första hand när de hålls som husdjur och i livsmedelsproduktionen. Höga krav på djurskydd finns idag i kommunens livsmedelspolicy, men det är viktigt att dessa upprätthålls och kontrolleras.

Miljöpartiet tycker också att det är bra att det nu går att få vegansk mat även i förskola och skola, tidigare var det bara möjligt i gymnasieskola. Utbildningsinsatser för kostpersonal inom vegansk matlagning är en viktig del för att fler ska ha möjlighet att uppskatta näringsriktigt och vällagad vegansk mat.

Se mer om ämnet nedan:

Nyheter på Djur

Karlstad, 23 maj 2022

HURRA! Karlstad är en av Sveriges mest bivänliga kommuner

Karlstad, 21 maj 2022

Bevara grönskan i Karlstads kommun

Karlstad, 21 maj 2021

I Miljöpartiet Karlstad älskar vi skogen.

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter