Kultur

Kulturen gör livet värt att leva. Ett levande och engagerat kultur- och föreningsliv med många olika aktörer bidrar till utvecklingen av ett starkt och demokratiskt samhälle. Vi tycker därför att kultur och fritidsaktiviteter ska vara tillgängligt för alla på jämlika villkor.

Kultur- och musikskolor, skolor och studieförbund är viktiga för att barn och ungdomar ska få stifta bekantskap med olika kulturuttryck tidigt, samtidigt som de utvecklar den egna kreativiteten. Äldre är aktiva allt längre upp i åldrarna och ska ha goda möjligheter att uppleva gemenskap och delta i fysiska och kulturella aktiviteter.

Offentligt finansierade bibliotek är viktiga mötesplatser som garanterar allmänhetens tillgång till ett brett kulturutbud. Idrottsrörelsen fyller, förutom sitt bidrag till folkhälsan, även en viktig social dimension som ger människor från olika grupper möjlighet att mötas och skapa samhörighet. Natur och friluftsliv skall vara lättillgängligt, oavsett var i kommunen du bor.

Våra prioriteringar för de närmaste fyra åren:
En mobil kulturskola. Vi vill fortsätta att utveckla den mobila kulturverksamheten på kulturskolan, samt inkludera spelutveckling och utbildningar i skrivande i kulturskolans utbud.

Sänk tröskeln till deltagande. Det behövs fler avgiftsfria aktiviteter på kommunala idrottsanläggningar och låga ekonomiska trösklar för fritidsaktiviteter, så att fler medborgare ska kunna delta i våra idrotts- och fritidsaktiviteter.

Stärk lokala bibliotek. Karlstad växer, då måste närhet och tillgänglighet till biblioteken säkerställas. Geografiskt saknar områden som växer fram i sydväst (Jakobsberg) och nordöst (Norra Stockfallet, Rud), närliggande bibliotek. Därför vill vi verka för fler bibliotek i takt med att staden växer, liksom öka tillgängligheten på de befintliga.

Mer kultur och fysiska aktiviteter för äldre. Vi vill att fler äldre ges möjlighet att komma ut på aktiviteter och bryta sin ensamhet. Därför behövs fler mötesplatser där äldre kan möta andra människor. Vi vill se över stödet till föreningar där äldre verkar så att fler kan mötas genom denna verksamhet. Vi vill se fler kulturupplevelser som del av äldres vardag inom äldreomsorgen.

Utveckla det nära friluftslivet. Fler vandringsleder och cykelleder, mer klättring, pumptracks, utegym, lekytor och liknande, i hela kommunen. Nya och renoverade lekplatser och aktivitetsytor skall alltid utformas i dialog med berörda barn och deras föräldrar i närområdet.

Se mer om ämnet nedan:

Nyheter på Kultur

Karlstad, 23 oktober 2023

Inte glömma, inte minnas – om vikten av människovärdet

Karlstad, 2 oktober 2023

Hur är det att arbeta som scenkonstnär i Karlstad idag?

Karlstad, 27 september 2023

Sola i Karlstad – företagare i sin tid

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter