Jämställdhet

Jämställdhet

Jämställdhet är en förutsättning för en hållbar utveckling och är en fråga om mänskliga rättigheter. Även om vi i många stycken lever i ett jämställt samhälle finns det fortfarande många frågor kvar att lösa innan vi har ett helt jämställt samhälle.

Feminismen måste gå längre. Mäns våld mot kvinnor måste få ett slut, kvinnor måste få halva makten och hela lönen, ingen ska begränsas av sitt kön.

Vi arbetar målmedvetet för allas lika rätt och möjligheter att delta fullt ut i samhällsbygget. Varje människa har rätt att vara och utvecklas till den individ som hen vill vara. Vi är övertygade om att olikheter stärker och att mångfald, jämlikhet och jämställdhet är grunden för ett rättvist samhälle.

Våra prioriteringar för de närmaste fyra åren:
Stoppa våldet i samhället. Det måste bli ett slut på våld i nära relationer – mellan män, kvinnor liksom mellan tonårskillar och tonårstjejer. Våld sker inte enbart mot vuxna, tonåringar trakasseras både psykiskt och fysiskt. Ge stöd till våldsutsatta oavsett vilken grupp det gäller. Starta boende för utsatta kvinnor på väg ut ur missbruk så att de inte behöver bo tillsammans med partner som fortfarande lever i aktivt missbruk.

Jämställd skola/utbildning. Det är skillnad på flickors och pojkars skolprestationer och skolan ska ges resurser för att alla barn ska kunna nå goda resultat. Läsfrämjande åtgärder ska ges riktade mot barn och unga som inte har läsandet med sig och särskilt pojkar behöver stöttas.

Jämn könsfördelning hos våra anställda. Vi vill se en medveten rekrytering av personal inom kommunen för att försöka jämna ut könsfördelningen. Exempelvis vill vi att det bildas stödgrupper för de få män som idag är anställda inom förskola, låg- och mellanstadiet, arbeta för att göra mansdominerade utbildningar attraktiva för kvinnor, eller skapa fler yrkes-SFI-utbildningar även för kvinnodominerade yrken.

Jämställd kommunal service. Kommunens resurser ska fördelas på ett jämställt sätt, så att både flickor, pojkar, kvinnor och män får likvärdig service och stöd av kommunen. Arbetet med genusbudgetering ska fortsätta och utvecklas i all kommunal verksamhet, så att beslut om investeringar, projekt och driftstöd har ett jämställdhetsperspektiv. Det gäller även fördelning av stöd och lokaler till föreningsliv och organisationer.

En bättre arbetsgivare. Genom att anställa fler i den kommunala verksamheten skapar vi en tryggare vardag för både brukare och anställda. Vi vill att kommunen ska erbjuda heltid som norm och jämställda löner och främja ett likvärdigt uttag av föräldraledighet och vård av barn vid sjukdom för båda föräldrarna.

Se mer om ämnet nedan:

Nyheter på Jämställdhet

Karlstad, 27 september 2023

Sola i Karlstad – företagare i sin tid

Karlstad, 1 augusti 2023

Byggnation i Haga Entré

Karlstad, 12 juli 2023

Läsfrämjande för unga

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter