Lands- och glesbygd

Lands- och glesbygd

Det ska inte spela någon roll var i kommunen du bor. Du ska kunna leva, jobba och driva företag i hela Karlstads kommun. Vi vill introducera landsbygden för nyinflyttade och ha en levande landsbygd i hela Karlstads kommun!

Vi har många fina tätorter och vacker natur i Karlstads kommun. När kommunen växer tycker vi i Miljöpartiet att våra mindre tätorter ska växa. Det behövs för att stärka den lokala servicen med affärer, skola, förskola och vård.

För en levande landsbygd och starka kransorter behövs god infrastruktur i form av kollektivtrafik och bredband. Det är en förutsättning för att småföretagandet ska blomstra runt om på landsbygden. Det ger också livskvalitet och möjlighet att bo naturnära men lätt kunna pendla in till Karlstad eller andra orter för arbete.

Vi vill stärka möjligheten för småföretagare att vara verksamma i kransorterna och på landsbygden. Ekoturism och energi- och livsmedelsproduktion är växande näringar på landsbygden som vi i Miljöpartiet särskilt vill främja.

Kultur- och föreningsliv och idéburna organisationer är viktiga för att bidra till socialt hållbara samhällen och stärkt livskvalitet. Vi vill stärka mötesplatser för dessa på landsbygden i hela Karlstads kommun.

Se mer om ämnet nedan:

Nyheter på Lands- och glesbygd

Karlstad, 5 oktober 2023

Matsäkerhet och klimatet

Karlstad, 30 september 2023

Cykel ska vara ett alternativ även på landsbygden

Karlstad, 23 augusti 2023

Tågstopp i Vålberg

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter