Bostäder

Vi behöver fler bostäder i Kungsbacka kommun. Vi vill ge ett utvidgat uppdrag till det kommunala bostadsbolaget Eksta som gärna får växa som företag för att öka antalet hyresrätter med fortsatt höga energi- och miljökrav och att kommunen planerar för bostäder även för människor med låg inkomst. Minst 50% hyresrätter!

 

Vi behöver fler bostäder i Kungsbacka kommun och vi behöver förtäta vår stadskärna så att Kungsbacka får mer stadskänsla än idag. I centrum kan bostadsbyggandet förtätas genom högre hyreshus som har lägenheter med mindre bostadsyta och enklare standard så att våra ungdomar får möjlighet till egen bostad men även trygghetsboende för äldre som har behov av nytt boende. Vi vill underlätta för rörlighet på bostadsmarknaden så att människor har möjlighet att byta bostad när förutsättningarna i livet ändras.

Vi menar att kommunen ska låta asylsökande ungdomar bo kvar i kommunen efter att de fyllt 18 år. Det är frivilligt, men vi tycker det ska göras av humanitära skäl. Enligt lag ska kommunen ordna bostäder för vår kommuns andel nyanlända – det måste tas på allvar. Idag finns det många fler alternativ att bygga nytt och ändå göra klimatsmarta val med alternativ i trä, andra miljöanpassade material, låg energiförbrukning och fossilfria energikällor.

Vi är öppna för alternativa finansieringsformer för bostadsbyggande såsom crowdfunding och gröna obligationer.

Vi vill:

  • Ge ett utvidgat uppdrag till det kommunala bostadsbolaget Eksta som gärna får växa som företag för att öka antalet hyresrätter med fortsatt höga energi- och miljökrav.
  • Att kommunen planerar för bostäder även för människor med låg inkomst. Minst 50% hyresrätter!
  • Att kommunen planerar för att bostäder ska få byggas så att människor inte blir bullerstörda.
  • Att kommunen uppmuntrar till solceller och solfångare på tak till exempel genom aktiv info till byggherrar.

Ur Valprogram 2018

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: