Fritid och hälsa

Lyssna

Vi vill att:

  • killars och tjejers tillgång till lokaler görs med hänsyn till genusperspektiv.
  • kommunen ger ökade bidrag så att aktiviteter erbjuds på ett sätt som tilltalar både tjejer och killar.
  • kommunen bygger en aktivitetspark med odlingar på Kungsgärdet.
  • Stättared bevaras och utvecklas.
  • kommunen ger särskilt stöd till idrottsföreningar som riktar sig till äldre ungdomar.
  • Varlaskogen blir ett kommunalt naturreservat.

 

Barn ska röra sig men vill göra detta på olika sätt och därför måste fler mindre föreningar få extra stöd. Det är viktigt att vi får barn och unga att fortsätta vara aktiva längre upp i åldrarna. Vi vill därför att kommunen satsar på olika typer av fysisk aktivitet. För oss är det viktigt att Stättared utvecklas och det kan ske genom vandringsleder runt området, mountainbikebanor och kanske en samfinansiering med Varbergs kommun. Vi vill också se en ny aktivitetspark på Kungsgärdet. Där finns möjlighet att skapa en ätbar stadspark och fysiska och kulturella aktiviteter för gamla och unga. Vi vill också att kommunen gynnar stadsodlingar och driver på för att öka dessa eftersom de skapar en mer levande, hälsosam och aktiv stadsmiljö.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: