Trafik

Vi menar att gående, cykel och kollektivtrafik ska ha högre prioritet än vad de har idag. Vi vill att fler tåg ska stanna på kommunens fyra stationer och vi vill att kommunen utreder en bilfri innerstad i Kungsbacka.

Vi vill förverkliga kommunens målbild för cykel som antogs 2017 ”Att ta sig fram till fots eller med cykel ska vara det naturliga förstahandsvalet av färdmedel för resor inom kommunens tätorter. För de som vill ta sig mellan kommunens tätorter med cykel ska en attraktiv cykelväg finnas med hög framkomlighet, säkerhet och komfort.” Det innebär att skattemedel behöver läggas i större utsträckning på investeringar och drift av cykelvägar och mindre på bilvägar.

Idag har vi cykelväg från Anneberg till Kungsbacka, men staden behöver bindas ihop från norr till söder med bra cykel och gångstigar och en fortsättning till Fjärås och vidare till Åsa som är Hallands cykelled.

Kollektivtrafiken är gles i vissa delar av vår kommun och många använder bilen som färdmedel. Många arbetar i Göteborg och använder pendeltåget åtminstone vissa sträckor på väg in till arbete

och skola. Kollektivtrafiken är en i huvudsak regional fråga, men kommunen behöver göra vad som är möjligt för att underlätta. Kommunen behöver utveckla samarbetet med Hallandstrafiken och Västtrafik.

 

Vi vill:

 • Att så många tåg som möjligt ska stanna på de fyra stationer vi har i kommunen. Det behövs fler pendeltåg Varberg-Kungsbacka-Göteborg med fler stopp i Åsa.
 • Att kommunen inför en bilfri innerstad i Kungsbacka (med tillträde för nyttotrafik).
 • Att trafiken med expressbussar utökas, t ex från Gottskär/Onsala/Vallda – Göteborg.
 • Att beställningstrafiken – Närtrafiken –utvecklas och görs mer känd för resenärerna.
 • Att pendelparkeringar för både cykel och bil byggs i tillräcklig utsträckning för att resenärer inte ska åka onödigt långt med bil. Säkra cykelparkeringar i stationslägen med möjlighet att låsa in cykeln behövs för att fler resor ska kunna ske med cykel och tåg.
 • Att kommunen uppmuntrar Trafikverket att utreda ökad kapacitet på spåren.
 • Underlätta för bussarna att komma fram i gatumiljön.
 • Att taxesystemet utvecklas så att resor blir prisvärda oavsett om invånare i vår kommun åker med Hallandstrafiken söderut eller Västtrafik norrut och inom kommunen.
 • Att kommunen ska tillämpa de möjligheter till subventionerade resor för barn, ungdomar och äldre som erbjuds i prissystemet hos Västtrafik.
 • Verka för en utökad laddinfrastruktur för elfordon med praktiska betalsystem.
 • p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Helvetica}
  p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 9.0px Helvetica}

 

 

Nyheter på Trafik

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter