Äldre

Vi vill att:

  • kommunen bygger trygghetsboenden.
  • kommunen bygger äldreboenden på ett hemlikt sätt.
  • kommunen i större utsträckning använder redan befintliga bostäder för ombyggnation till äldreboenden.
  • kommunen värderar kvalitet framför pris i upphandlingar av drift av äldreboenden.
  • valfrihet i hemtjänsten ska gälla servicenivåer.
  • man som äldre ska få det boende man önskar.
  • äldreboenden i kommunen har egna tillagningskök.

 

Alla gamla skall få den sortens boende som de önskar. Därför är det viktigt att trygghetsboenden byggs. Vi behöver kunna erbjuda ett varierat utbud av boendeformer och idag finns boenden för äldre med en mer hemlik miljö men dessa saknas i vår kommun. Vi tycker det är viktigt att kommunen erbjuder sådana boenden och att dessa kan erbjuda aktiviteter utomhus så som djurskötsel och planteringar. Vi tycker också att de boende ska kunna vara delaktiga i styrelserna. För att maten ska vara god och näringsrik vill vi att alla äldreboenden har egna tillagningskök. Vi vill också se att personalen erbjuds att driva kommunala äldreboenden som kommunalt självstyrande. 

Nyheter på Äldre

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter