Nyanländas etablering

Nyanländas etablering

Vi vill verka i Raoul Wallenbergs anda. Migration är en naturlig del av människans historia. De nyanlända som Lidingö tar emot är en resurs för framtiden. Med rätt stöd i rätt tid, får vi medborgare som kan hjälpa Lidingö att växa både ekonomiskt och kulturellt.

Miljöpartiet vill

Många föreningar, privatpersoner och kommunanställda har arbetat hårt för att välkomna nyanlända till Lidingö och hjälpa dem att bli en del av vårt samhälle. Mottagande av nyanlända ska hjälpa dem att skapa en fast punkt, med tryggt boende och förutsättningar för att arbeta och delta i samhället. Det kan ta tid och kräver ett långsiktigt åtagande.

Staden ska planera för att ta emot flyktingar i proportion till sin befolknings storlek. Bosättningslagen är till för att hjälpa nyanlända till en bra integration. Staden ska ta fullt ansvar för sitt mottagande och hjälpa varje person och familj till eget permanent boende, men också lotsa till studier i svenska och utbildningar som kan leda till jobb.

Fast bostad är ett måste för att komma rätt i samhället. Lidingö måste planera för fler bostäder för att minska den skriande bostadsbristen som försvårar stadens mottagande av nyanlända och även drabbar Lidingöungdomar. Bostadsbrist ska inte vara en ursäkt för att ta emot färre, utan en motivation för att anstränga sig mer. Lidingö har under många år byggt i alltför låg takt i förhållande till en växande Stockholmsregion. Vi har goda förutsättningar för att förtäta flera av våra bostadsområden. Även modulhus ska placeras på lämpliga platser för att komplettera behoven.

Ensamkommande som hinner fylla 18 år under asylprocessen, ska ges möjlighet att bo kvar på Lidingö under hela sin studietid på gymnasiet eller komvux och inte som nu, tvingas flytta. Att ryckas upp från skola och socialt nätverk försvårar möjligheten till en god start i Sverige för de som sedan får uppehållstillstånd.

Nyheter på Nyanländas etablering

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter