Miljöpartiets förslag för nyanländas etablering

Människor som kommer till Sverige ska ges bästa möjliga förutsättningar att snabbt bli en av del av vårt samhälle och skapa sig en framtid här. Språk, skola, bostad och jobb är viktigt.
En human politik är inte bara att låta den som har asylskäl stanna i Sverige, utan också att ge goda förutsättningar för dem som får skydd att etablera sig.

Möjligheter, inte murar

Mycket har gjorts för att fler ska kunna etablera sig på ett bra sätt i det svenska samhället. Men det finns massor kvar att göra. Miljöpartiet vill bland annat:

 • Återinföra permanenta uppehållstillstånd.
 • Underlätta för familjer att återförenas.
 • Individanpassa etableringstiden så att den kan vara längre eller kortare än två år, beroende på individens behov och förutsättningar.

Språk

 • Ge asylsökande möjlighet att lära sig språket och jobba från dagen de sökt asyl.

Jobb

 • Asylsökande unga ska kunna sommarjobba.
 • Göra det lättare att få jobb på yrkesmässiga meriter från utlandet.
 • Utöka extratjänsterna för bristyrken inom välfärden.
 • Stödja utvecklingen av arbetsintegrerande socialt företagande.

Skola

 • Motverka skolsegregation och satsa mer på jämlik skola.
 • Förbättra valideringen av akademiska meriter.
 • Satsa brett på utbildning i bristyrken.
 • Öka antalet platser på yrkesutbildningar, komvux och folkhögskola – med särskilt fokus på nyanlända kvinnor

Samhälle och individ

 • Ge rätt stöd och åtgärder till nyanlända utifrån individuella förutsättningar.
 • Verka för jämställt bemötande, alla åtgärder ska sikta på självständighet.
 • Stärka etableringen för utrikes födda kvinnor, det behövs både riktade insatser och att de insatser som till exempel Arbetsförmedlingen tillhandahåller når ut även till kvinnor.
 • Satsa på samhällsintroduktion med jämställdhet och svenska normer i fokus.

Läs mer: MP regerar – grön politik för etablering.

Nyheter på Nyanländas etablering

MP: Nej, Sverige ska inte strunta i asylrätten

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter