Satsningar för nyanländas etablering i budgeten för 2021 – hela listan

För Miljöpartiet är det viktigt att människor som kommer till Sverige möts av möjligheter. Vi vill att de snabbt ska kunna komma in i samhället, lära sig språket och börja jobba.

Intensivår

Medel till Arbetsförmedlingens förvaltningsanslag för förstärkt förmedling inom etableringsprogrammet och intensivåret.

Språklyft

Bidrag till insatser i syfte att förbättra anställdas yrkessvenska och för språkutveckling på arbetsplatsen.

Servicekontor utsatta områden

Medel för att öppna nya servicekontor i utsatta områden.

Asylsökande ska få bättre information

En obligatorisk samhällsintroduktion för asylsökande.

Nyheter på Nyanländas etablering

MP: Nej, Sverige ska inte strunta i asylrätten

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter