Arbete

Vi vill att fler ska få bidra med sina kunskaper och erfarenheter i arbetslivet. I Linköping ska det finnas goda möjligheter till en balans mellan arbetsliv och allt annat som är viktigt i livet.

Vi vill:

  • pröva modeller för förkortad arbetstid i kommunal verksamhet
  • öka möjligheten för långtidsarbetslösa kvinnor och personer med funktionsnedsättning att etablera sig på arbetsmarknaden
  • helt ta bort delade turer inom hemtjänsten och äldreomsorgen.

Kommunen ska vara modig, flexibel och innovativ och ge medarbetare möjlighet att växa och utvecklas. En normkritisk medvetenhet ska bidra till inkluderande arbetsplatser. Personer utan arbetslivserfarenhet, med andra modersmål än svenska och personer med funktionshinder ska kunna få anställning eller praktikplats i kommunens verksamheter. Vi vill särskilt prioritera långtidsarbetslösa kvinnor och personer med funktionsnedsättning.

Rätt till önskad arbetstid
Alla kommunala anställningar ska vara trygga och ge rätt till heltid eller deltid utifrån den anställdes önskemål. Sammanhållna arbetspass och schema som ger tillräcklig återhämtning ska gälla. Det ska även gälla all upphandlad verksamhet. För att minska stressen vill vi pröva modeller för förkortad arbetstid i kommunal verksamhet. Samma villkor som gäller kommunalt anställda ska gälla i all upphandlad verksamhet.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: