Ett bättre Linköping

Klimatet

Miljöpartiet vill att Linköping ska vara bra för klimatet. Vi vill också att staden ska vara bra för människorna. Om hela världen gör det bra för klimatet så kommer planeten att bli en bättre plats att bo på. Det behöver gå snabbt. 

Vi vill att luften ska vara ren, vi vill plantera fler träd, buskar och blommor. Vi vill också att människor har det bra i livet och inte är så stressade. Om det inte är så långt mellan där man bor och där man jobbar, går i skola och har sina fritidsaktiviteter så blir livet lugnare. Vi vill att el och värme i husen tillverkas utan att det blir sämre för klimatet.

Vi vill:

 • göra Linköping till Sveriges bästa stad att gå, cykla och åka kollektivt i.
 • att Linköping bara gör saker som är bra för klimatet.
 • bygga bygga Linköping så att staden och människorna inte drabbas av klimatförändringarna.

Barnen

Vi vill att förskolor och skolor ska vara en plats där barnen tycker att det är roligt att vara och där de lär sig saker. Det ska inte spela någon roll var du bor, om dina föräldrar gick i skolan när de var små eller vilken skola du väljer – alla skolor ska vara bra. 

Vi vill att det finns fler lärare och annan personal i förskolan och på skolan. Då behöver inte klasserna vara lika stora. Det ska finnas en elevhälsa på alla skolor. Vi vill att alla barn ska få gå på fritids och att de ska få göra roliga saker efter skolan. Föreningar som jobbar med barn som inte har det bra ska få hjälp.

Vi vill:

 • att det ska finnas fler förskollärare och lärare som jobbar på förskolan och i skolan.
 • att det ska finnas elevhälsa på varje skola.
 • låta alla barn få gå på fritids
 • öppna fler fritidsgårdar
 • bygga fler idrottshallar.

Ett tryggt Linköping

Vi vill att Linköping ska vara en stad där olika människor träffar varandra. För att få stopp på våldet som drabbat Linköping så vill vi jobba förebyggande för att hindra att det blir värre. Vi vill satsa mycket pengar på det. 

Vi vill att socialtjänsten ska hjälpa människor i Linköping. Vi vill också att Linköping ska jobba mer för att förhindra att människor blir utsatta för våld hemma. Vi vill att utbildningen svenska för invandrare ska bli bättre.

Vi vill att de som är gamla inte ska behöva vara ensamma. Och att personalen som jobbar med äldre ska ha det bra på sina jobb. Vi vill att kommunen är de som sköter hemtjänsten i Linköping. Inte att olika företag gör det.

Vi vill att det ska finnas mer kultur i Linköping och ge stöd till de föreningar som jobbar med att skapa kultur.

Vi vill:

 • göra det lättare för människor att lära sig svenska och få jobb.
 • se till att socialtjänsten och äldreomsorgen får mycket pengar så att de kan bli bättre
 • göra så att det blir mer kultur i Linköping

En grön stad

Linköpings kommun har fantastisk natur och många sjöar. Vi vill att fler som bor i Linköping ska få uppleva naturen. Vi vill plantera fler träd, buskar och blommor i staden. Det är bra för insekter som pollinerar. Vi vill att det inte ska få byggas några hus på stränder. Vi vill att det ska vara en plats som människor kan vara på och bada vid istället. 

Vi tycker att det är viktigt att det går att producera mat i Sverige. Därför vill vi att jordbruksmarken ska vara till för att odla mat, istället för att bygga hus där. Vi vill att maten som serveras i skolan, på förskolor och på boenden för äldre är ekologisk och producerad nära där den ska ätas.

Vi vill att alla ska kunna källsortera nära där de bor. Och att det ska gå att lämna sin återvinning utan att behöva åka långt med bil för att lämna den. Därför vill vi bygga en mini-återvinningscentral inne i stan.

Vi vill:

 • skydda stränderna från att hus byggs där.
 • göra det bättre för insekter som pollinerar.
 • göra det lättare att källsortera där man bor.
 • skydda jordbruksmarken så att vi kan fortsätta producera mat i Sverige.

Om Miljöpartiet

Miljöpartiet startades 1981 av människor som var oroliga för miljön. De andra partierna gjorde inte tillräckligt för att rädda miljön. Så är det tyvärr fortfarande. Miljöpartiet tycker att det allra viktigaste är att rädda klimatet och miljön.

Vi i Miljöpartiet vill göra världen bättre. Vi vill göra världen bra för:

 • djuren, naturen och miljön
 • människor som kommer leva efter oss
 • alla människor som redan finns i världen

Instagram: @miljopartietlinkoping
Facebook: Miljöpartiet de gröna i Linköping