Inför kostnadsfri simskola

Att kunna simma är ofta något som ses som självklart i Sverige. De flesta barn lär sig av sina föräldrar eller i simskola redan när de är små. Det är dock inte fallet för alla barn.

I familjer där föräldrarna inte kan simma eller där man inte har för vana att ta med barnen för att bada räcker sällan skolans simundervisning. 2019 var det ca 80 barn i Linköping som lämnade mellanstadiet utan att kunna simma 200 meter och för många av dem var det enda orsaken till att de inte fick fullständiga betyg. De flesta av dessa bor i Skäggetorp och Ryd.

För elever som inte når målet erbjuder skolorna extra simträning. Utöver det arbetar flertalet med föräldrainformation när eleven går i lågstadiet, med tanke på simningens betydelse för betyget i årskurs 6. Ändå lär sig inte alla barn simma och det är tydligt att det behövs ytterligare åtgärder.

Många kommuner erbjuder gratis simskola i samarbete med simföreningar några intensiva veckor på sommaren. Fördelarna är flera; man tar inte tid från övrig undervisning till extra simträning samt att barn som lever i socioekonomiskt utsatta familjer får en rolig aktivitet på sommaren som annars riskerar att vara händelsefattig, då de flesta fritidsaktiviteter tar paus och skolan är stängd.

2019 fick vi svaret i en interpellation att vissa skolor har samarbete med Medley och LASS, men inte alla. Linköpings kommun bör anordna simträning i samarbete med civilsamhället, så att den kommer de barn till nytta som behöver den bäst. Eftersom störst andel av eleverna som inte klarar simkraven i årskurs 6 bor i Skäggetorp och Ryd så kan Glyttingebadet förslagsvis vara en bra plats att lägga simskolan på.

Miljöpartiet föreslår att:
- kostnadsfri simskola erbjuds alla barn i Linköpings kommun som inte kan simma när de når en viss årskurs, förslagsvis årskurs 3.

Rebecka Hoveberg
Cecilia Gyllenberg Bergfasth
2021-04-27

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: