Äldre ska kunna känna sig trygga i värmen

Samhället måste ställa om för att minimera konsekvenserna av ett varmare klimat, inte minst för äldre och sköra personer menar MP.

Vi går mot en varmare framtid. Även om vi med gemensamma krafter lyckas stabilisera den globala uppvärmningen vid 1,5 grader så kommer effekten i form av värmeböljor för oss som bor långt norrut alltjämt bli mycket stor. Ökningen av medeltemperaturen är betydligt större nära polerna än vid ekvatorn. Det betyder att samhället inte bara behöver ställa om för en minskning av utsläppen utan även för att parera de omfattade konsekvenserna av ett varmare klimat.

Extrem värme är farligt för alla, men äldre (över 65 år) och kroniskt sjuka personer är extra känsliga. I värsta fall kan påfrestningen som värmen medför leda till att fler dör. Helt säkert är att äldre och andra känsliga grupper kommer att utsättas för ett stort lidande om vi inte vidtar nödvändiga åtgärder.

Våra svenska hus är ofta byggda för att hålla värmen på vintern och släppa in mycket solljus. Det är inte alltid det bästa vid en värmebölja då solstrålarna som kommer in i huset bidrar till att det blir onödigt varmt. Husen där äldre vistas kan på flera sätt byggas och/eller anpassas så att temperaturen inte blir lika hög. Befintliga äldreboenden måste förses med passiva solskydd som markiser eller fönsterluckor. Där det är möjligt ska boendet anslutas till fjärrkyla annars är det luftkonditionering som gäller. Det är, menar vi, ett absolut minimum som krav. Utemiljöerna måste ha rikligt med växtlighet som ger skugga och svalka. Det kan med fördel kombineras med så kallade ”sinnenas trädgård” som ger ökad livskvalitet, inte minst för demenssjuka.

Nya äldreboenden ska vara byggda så att de lättare håller en jämn inomhustemperatur (bra (”tunga”) hus som inte är känsliga för temperatursvängningar) och vara lokaliserade på så sätt att läget naturligt ger de bästa förutsättningarna för skugga och därmed lite lägre temperaturer. Det är också viktigt att hemtjänstpersonal och annan vårdpersonal har nödvändiga kunskaper när det gäller att känna igen symptom på exempelvis värmeslag.

Vi vet att problemet med värmeböljor delvis redan är här men kommer att förvärras avsevärt inom en snar framtid. Det vore fullständigt ansvarslöst att blunda inför det hot som finns mot sköra personer i Linköping. Om Miljöpartiet vinner valet kommer vi på kraftfullaste sätt säkerställa deras rätt till en trygg framtid.

Jenny Ivner (MP), kandidat till kommunfullmäktige i Linköping
Joakim Hörsing (MP), kandidat till kommunfullmäktige i Linköping

Relaterade nyheter

Örebro län, 30 september 2022

Camilla Hansén blir MP:s nya utbildningspolitiska talesperson

Västra Götaland, 29 september 2022

MP, S och V vill bilda rödgrön ledning i regionen

Västerbotten, 28 september 2022

Idag öppnas riksdagen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter