Linköping för alla

Linköping för alla

I framtagandet av den här budgeten började arbetet i frågeställningen “Vad är det bästa
för oss?”. “Oss” som i alla Linköpingsbor. “Oss” som i alla kommunala verksamheter i
samklang. “Oss” som i en del av ett större sammanhang, en region, ett land och en värld.
Utifrån det satte vi oss sedan ner och prioriterade, då vi vet att mer utmanande tider
väntar och vi kommer inte kunna göra allt vi kanske önskar eller fylla alla behov vi ser.

Vi landade då i tre områden som behöver extra fokus inför 2024: att nå klimatmålen, att
utveckla framtidens kommunala uppdrag och att minska segregationen. I alla tre så är
det fokus på ett “vi” – det gemensamma ansvaret och solidariteten gentemot varandra.

Är man stark måste man också vara snäll, säger Bamse i de kloka barnböckerna av Rune
Andréasson. Vi, som en av Sveriges största och starkaste kommuner, har en viktig uppgift
framför oss när det gäller klimatkrisen. Vi behöver gå före, möjliggöra och visa vägen. Vi
måste drastiskt minska våra utsläpp av växthusgaser och arbeta mer samordnat inom
kommunen och dess bolag. Vi behöver verka just som ett “vi” i arbetet med klimatfrågan.

Att vara snäll handlar också om att i större utsträckning ta hand om våra
kommunanställda och våra invånare på ett långsiktigt hållbart sätt. Vi kan inte, under
några omständigheter, trappa ner på det förebyggande arbetet för det kommer att kosta
oss dyrt sen. Vi måste trappa upp och fortsätta utvecklas som arbetsgivare och ha
nolltolerans mot att någon i våra verksamheter far illa på grund av för hög
arbetsbelastning, under för lång tid eller en orimlig arbetsmiljö. Vi måste förstå att det vi
drar ner på i förskolan kommer kosta skolan och sedan även kanske socialförvaltningen
och arbetsmarknadsförvaltningen. Återigen, fokus på ett “vi”, det gemensamma ansvaret
och solidariteten gentemot varandra.

Vi står inför utmaningar som kräver helt nya lösningar och ökat samarbete. Digitaliseringen
kan vara en väg till effektivare arbete och mer tid för mänskliga möten, därför har vi inte råd
att ligga efter i den digitala utvecklingen.

Slutligen har vi valt att lägga särskilt fokus på att minska segregationen i Linköping. Vi sätter ett tydligt mål: Inga utanförskapsområden i Linköping 2030, och kommer att arbeta mot detta genom konkreta åtgärder och kontinuerlig uppföljning. Linköping förtjänar att nå sin fulla potential och på riktigt bli kommunen där ALLA möter framtiden.

Maria Moraes, gruppledare Miljöpartiet

Miljöpartiets förslag till budget 2024

Relaterade nyheter

Uppsala län, 28 september 2023

Tågkaoset är ett enormt misslyckande

Uppsala län, 22 september 2023

Lyhörd och öppen organisation främjar ständiga förbättringar

Örebro län, 15 september 2023

Camilla Hansén: Politikervardag, och demokratifest

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter