Budget med klimat- och miljöansvar

Lyssna

Miljöpartiet satsar 25 miljoner mer än Alliansen på klimat och miljö i budgeten för Linköpings kommun 2020.

Linköping har mycket kvar att göra innan målet om att bli koldioxidneutralt 2025 är nått och den handlingsplan med 140 åtgärder som antogs i höstas kräver resurser. Därför föreslår Miljöpartiet en kommunal klimat- och miljöpott på 20 miljoner som ska användas för åtgärder i verksamheterna. Det kan handla om att sätta upp solceller, minska användandet av plast och steppa upp arbetet med att placera kommunens pengar hållbart.

– Alliansen satsar på att bygga vägar och har ingen politik för att minska utsläppen. Det räcker inte att säga att kommunens bolag ska fixa det här, säger Rebecka Hovenberg, gruppledare för Miljöpartiet. Vi befinner oss i ett klimatnödläge och vi måste hantera klimatförändringarna som den kris det är. Då går det inte att köra på som vanligt.

5 miljoner i Miljöpartiets budget ska användas för att skydda den biologiska mångfalden - för nya naturreservat, bättre skydd, skötsel och restaurering av skyddsvärda miljöer och för fler grönytor i staden.

– I Linköping finns höga naturvärden, samtidigt som vi har skyddat ovanligt lite natur, säger Rebecka Hovenberg. Vi vet dessutom att människor mår bra med mer grönska omkring sig och att det ger en mycket trevligare kommun.

Miljöpartiet gör också en särskild satsning på fritids till alla, för att bryta utanförskapet mellan barn till föräldrar som jobbar och barn till dem som inte gör det. Vi vänder oss emot Alliansens hårda besparing på kultur och fritid, och satsar i stället mer på Kulturskolan och mötesplatser för barn och unga.

I kommunstyrelsens budget vill Miljöpartiet omprioritera från marknadsföring av kommunen, till mer hållbarhetsarbete och en barnrättsstrateg. Vi vill omprioritera samhällsbyggnadsnämndens budget så att mer går till cykelinfrastruktur och hållbara trafikslag istället för bilvägar.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: