Erbjud fortsatt daglig verksamhet för personer över 65 år

Personer med LSS-beslut om daglig verksamhet har ofta en stor del av sitt sociala och aktiva liv i den dagliga verksamheten.

Det upplevs därför ofta som en stor förlust när de uppnår pensionsålder och inte längre är berättigade till daglig verksamhet. Det handlar om personer som har begränsade möjligheter att på egen hand engagera sig i aktiviteter för pensionärer. Det handlar också om personer som har ett behov av rutiner och kontinuitet. De har ofta också en begränsad ekonomisk möjlighet att delta i aktiviteter med deltagaravgifter och liknande. Detta är också i linje med en höjd pensionsålder och erbjudande om fortsatt arbete efter uppnådd pensionsålder på den öppna arbetsmarknaden.

Därför bör kommunen erbjuda dagliga aktiviteter för personer med LSS-beslut om daglig verksamhet när de når pensionsåldern. Innehåll och omfattning kan anpassas efter deltagarnas behov, men det bör finnas ett regelbundet schema för flera dagar i veckan i särskilda lokaler, på liknande sätt som daglig verksamhet. Detta för att skapa den trygghet och förutsägbarhet som krävs av en stor del av målgruppen. Kostnaden för att delta ska heller inte utgöra ett hinder, med tanke på målgruppens ekonomiska situation.
Ett samarbete med pensionärsorganisationer och äldreomsorgens fritidsverksamhet behöver också utvecklas för att möta behov hos äldre inom LSS.

Miljöpartiet yrkar att

  • Linköpings kommun erbjuder en anpassad form av daglig verksamhet till personer över 65 år med LSS-beslut.

Birgitta Rydhagen
2018-11-01

Motionen fick avslag.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: