Ett modernt, miljövänligt och medmänskligt Linköping

I vårt Linköping går vi före i klimatarbetet. Här får människor vara med och bidra efter sin förmåga och barn kan känna framtidstro. För att komma dit behövs systemförändringar. Pengar som idag läggs på att sponsra verksamhet som ökar utsläppen vill vi istället lägga på barn och ungas välmående och infrastruktur som bidrar till den hållbara omställningen, inte tvärtom.

Vår vision är att på allvar ställa om till ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart samhälle. Linköpings kommun ska ta de nödvändiga stegen mot att uppfylla Parisavtalet och Sveriges miljömål. Ett grönt samhälle bygger på en helhetssyn – allt hänger ihop och är beroende av varandra. Vår ideologi utgår från tre solidariteter – med kommande generationer, med världens alla människor och med djur, natur och det ekologiska systemet.

I Miljöpartiets budget för 2023 visar vi hur vi tar oss i den riktningen. Vår politik ger ett jämlikare och mer rättvist Linköping där vi bryter segregationen och skapar ett gott liv för de som bor och verkar här. Samtidigt bygger vi en hållbar kommun som klarar klimatutmaningarna och ger skydd för de klimateffekter som redan påverkar oss.

Maria Moraes
Gruppledare

Relaterade nyheter

Örebro län, 1 mars 2024

Camilla Hansén (MP): Vi behöver europeisk politik för länets mathantverkare

Uppsala län, 22 februari 2024

Våra förtroendevalda

Örebro län, 19 februari 2024

Adam Arnesson (MP): Motståndskraften behöver stärkas

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter