Förslag från MP: starta en företagsinkubator i Skäggetorp

Lyssna

Skäggetorp är klassat som extra utsatt område och har hög arbetslöshet. Här behövs nya jobb, nya egenföretagare och ett lokalt engagemang av aktörer med en anknytning till området. Därför motionerar Miljöpartiet om att kommunen ska ta initiativ till att starta en företagsinkubator i Skäggetorp.

Att verka som företagare i ett område som klassats som extra utsatt av polisen kan vara en utmaning, exempelvis med dyrare försäkringar. Det är en utmaning som endast ett fåtal är redo att ta sig an. Men just den gruppen av stigfinnare och initiativtagare är vad Linköping och Skäggetorp behöver! Och kommunen bör också möta upp för att underlätta den resan.

– En hållbar och långsiktig företagspolitik handlar inte bara om att satsa på utvecklingen i Mjärdevi, Ebbe park och våra stora företag. Det handlar också om att se den lilla företagaren som kämpar för att bidra till lokalsamhället och dess invånare. I Skäggetorp har vi många bra exempel på det, säger Maria Moraes (MP) som har skrivit motionen.

Miljöpartiet föreslår även att Linköpings kommun ska kartlägga och följa upp företagandet i Skäggetorp samt att kommunen ska verka för att företag ska vilja etablera sig i alla utsatta områden.
– Vi tror inte att fler vakter och kortsiktiga projekt är det som stärker Skäggetorp. Det behövs ett långsiktigt arbete som stöttar invånarna och goda initiativ. Där är företagandet och entreprenörskapet en viktig del, något som kommunen behöver uppmuntra och möjliggöra, säger Maria Moraes.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: