Främja företagandet i Skäggetorp

Att verka som företagare i ett område som klassats som extra utsatt av polisen är på många sätt en stor utmaning. Inte minst ekonomiskt då till exempel försäkringar riskerar att vara mycket dyrare än på andra ställen på grund av områdets uppfattade otrygghet.

Samtidigt är Skäggatorp till befolkningen sett den största stadsdelen vi har i Linköping. Att bygga upp ett företag i ett område med dåligt rykte är i sig en stor utmaning som endast ett fåtal är redo att ta sig an. Men just den gruppen av stigfinnare och initiativtagare är det som Linköping och Skäggetorp behöver!
Ett område med hög arbetslöshet behöver nya jobb, nya egenföretagare och ett lokalt engagemang av aktörer med en anknytning till området samt ett bra och stabilt företagsklimat. Om man som är aktör villig att ta den risken och det ansvaret  så bör kommunen också möta upp för att underlätta resan som står framför dem.

Miljöpartiet de gröna yrkar därför att:

  • Linköpings kommun tar initiativ till att starta en företagsinkubator i Skäggetorp.
  • Att Linköpings kommun kartlägger och följer upp företagen i Skäggetorp  med särskilda undersökningar för att  följa trender och uppfattningar om det lokala företagsklimatet.
  • Att kommunen verkar för att företag ska vilja etablera sig i våra utsatta områden, t.ex. Skäggetorp.

Maria Moraes
2019-06-13

Motionen avslogs.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: