Ge uppdrag till Stångåstaden att utveckla arbetet för att upptäcka våld i hemmet

När det handlar om våld i nära relationer så kan hyresvärden många gånger vara den som först ser tecken på och/eller upptäcker förekomsten av våld. Som hyresvärd kommer man väldigt nära inpå människors privatliv och befinner sig ibland även fysiskt på plats i människors hem.

Örebros kommunala bostadsbolag “Örebrobostäder” har implementerat en policy som heter “Våga bry dig” där de som hyresvärd tar ansvar i arbetet mot våld i hemmet. I arbetet med Våga bry dig samarbetar Örebrobostäder med Huskurage, Örebro kommun, Polisen, Länsstyrelsen, Hyresgästföreningen och Kvinnohuset Örebro. Huskurage har en färdig policy och arbetsdokument för bostadsbolag att anta och arbeta efter. 20 svenska kommuner och 58 bostadsbolag har redan antagit Huskurages policy. Nu tycker vi att det är Stångåstadens och Studentbostäders tur att fortsatt utveckla sitt arbete mot våld i nära relationer.

Därför föreslår vi att kommunen som ägare ger i uppdrag till Stångåstaden att:

  • Tar fram en policy för arbetet med våld i nära relationer i stil med “Våga bry sig” och/eller Huskurages policy.

Maria Moraes
Rebecka Hovenberg
Cecilia Gyllenberg Bergfasth

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: