Global hållbar utveckling i fokus på Miljöpartiets kongress

Den 13-15 maj håller Miljöpartiet kongress i Karlstad och från Linköping deltar ombuden Maria Moraes, Sara Ponn, Mario Bergbäck och ersättare Anna Gustafsson.

Det är första gången Miljöpartiet håller en temakongress och årets teman är global och hållbar utveckling, samt stadsutveckling. Partistyrelsen har som förslag att Miljöpartiet ska verka för lagliga vägar för att söka asyl i EU och att fler EU-länder ska ta större ansvar för den globala flyktingkrisen, samt att MP ska verka för förbättringar i svenskt flyktingmottagande så att Sverige så snart som möjligt kan återgå till mer humana flyktinglagar och vara ett föredöme för andra länder i Europa.

På temat stadsutveckling föreslår partistyrelsen bland annat att Miljöpartiet ska verka för fler hållbara bostäder vad gäller materialval och energieffektivitet, samt att kommuner och stat ska ta större ansvar för bostadsförsörjningen.

Linköpings ombud kommer att slåss för en motion om att ekocid ska definieras som ett internationellt brott även i fredstid. Ekocid innebär omfattande skada eller förstörelse av ekosystem eller livsmiljöer. Motionärerna vill att beslutsfattare inom såväl politik som företag ska kunna hållas ansvariga för miljöeffekterna av sina beslut, liknande det förfarande som finns för brott mot mänskliga rättigheter.

– Det är en kongress som blickar framåt och jag tror verkligen att det blir en nystart på flera sätt. Särskilt intressanta är förslagen om att internationellt biståndsarbete ska jämställdhetssäkras och att allmännyttan ska stå för en större del av bostadsförsörjningen, säger ombudet Maria Moraes från Linköping.