Halkbekämpningen och snöröjningen måste moderniseras

Lyssna

Miljöpartiet vill se bättre halkbekämpning i Linköping nästa vinter och lämnar därför en motion till kommunfullmäktige med flera förslag till förbättringar.

Den här vintern har det ofta varit besvärligt att ta sig fram på gångvägar och cykelbanor i Linköping. När temperaturen pendlar kring noll och det skapas hala ytor på gångbanor görs oftast inte någon halkbekämpning och det skapar stora risker för gående.

– Vi i Miljöpartiet anser att halkbekämpning på cykelvägar och trottoarer alltid ska göras när det finns behov av det, även när det inte är nederbörd säger Gunnar Gustafsson (MP).
Ett annat problem är när det är bart på vintern och trottoarer och cykelvägar är täckta av ett stort vasst grus, så kallat ”rullgrus”. Det orsakar halkolyckor både för gående och cyklister och gör det svårt att ta sig fram för den med nedsatt rörelseförmåga. Miljöpartiet vill istället att sopsaltning eller någon motsvarande metod ska användas på samtliga cykelvägar och trottoarer.

Utanför stadskärnan är det dessutom fastighetsägare som har ansvar för trottoaren, vilket betyder att snöröjning och halkbekämpning ser olika ut. Miljöpartiet föreslår därför att kommunen ska ta över ansvaret.

– Att låta snöröjningen av trottoarer vara ett ansvar för den enskilde, medan snöröjningen av gator sköts av samhället, är en ojämlik ordning och ett omodernt tänk, säger Gunnar Gustafsson (MP).

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: