Inför 15-minuters-staden i Linköping, efter modell från Paris

Linköping skulle bli en mer trivsam, grön och hälsofrämjande stad att leva i om vi planerar för och bygger 15-minuters-staden med inspiration från Paris.

15-minuters -staden innebär att det mesta av service och rekreation finns inom 15 minuters gång- eller cykelavstånd, till exempel förskola, skola, grönområde, kultur, idrott, butiker, restauranger och kurs- och föreningsverksamhet. När mycket mer av det vi behöver ofta finns på nära håll slipper vi många resor och det har flera positiva effekter.

Paris arbetar nu för fullt med att planera för 15-minuters-staden där gemensamma stadsytor ges tillbaka till människorna. Minskade asfalterade ytor och mer grönt kan ta emot vatten från skyfall och minskar också risken för extrem hetta när klimatförändringarna ger allt varmare somrar. Både stadens ytor och lokaler nyttjas på olika sätt olika delar av dagen, där till exempel skolhallarna används för sportaktiviteter kvällstid. Cykelbanorna byggs ut rejält och småbutiker får företräde till lokaler.

Coronapandemin har tvingat människor att på kort tid helt förändra sin vardag, både på gott och ont. Många kommer vilja fortsätta arbeta mer hemifrån och är då beroende av en fungerande närmiljö. Människor ska inte tvingas till långa resor eller behöva äga en bil för att kunna utföra vardagsbestyr. Efter coronapandemin vill vi se en grön återhämtning där Linköping på sikt omvandlas i riktning mot 15- minuters-staden. Vi vill inleda arbetet mot 15-minuters-staden genom att utreda var det skulle få störst effekt och var det är enklast att genomföra.

Miljöpartiet yrkar att Linköpings kommun:

  • utreder vad som krävs för att utveckla Linköping till en 15-minuters-stad och återkommer med förslag på i vilket/vilka områden det skulle kunna testas, för att på sikt genomföras i hela eller delar av staden.

Rebecka Hovenberg
2021-05-06

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: