Inför Bostad först för att minska hemlösheten

Rätten till bostad är stadgad både i FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna och i svensk grundlag. Boende lyfts fram som en social rättighet både i FN-deklarationen (artikel 25) och i regeringsformen 1 kap. 2 § första stycket.

Bostad först är en modell för att minska hemlöshet som bygger på bostaden som en mänsklig rättighet. En person får ett eget kontrakt på en egen lägenhet med egen nyckel. Olika typer av stöd för att klara av att bo självständigt erbjuds, från vardagsbestyr till behandling av beroendeproblematik. Alla stödinsatser görs utifrån hyresgästens egna prioriteringar. Målet är att kunna ta över hyreskontraktet.

Bostad Först togs till Sverige av Sveriges stadsmissioner, och är igång i mer än 20 kommuner. Det finns därför goda erfarenheter att dra nytta av vid införandet. SKR rekommenderar metoden därför att den är både effektiv - 80% kommer vidare till egna kontrakt - och kostnadseffektiv - dygnskostnaden är en tredjedel av en plats i ett akutboende.
I de flesta kommuner sker verksamheten i samverkan mellan kommun och Stadsmissionen, vilket troligen är lämpligt även i Linköpings kommun.

Jag föreslår

  • att Linköpings kommun inför Bostad först
  • att införandet görs i samverkan med idéburen sektor

Birgitta Rydhagen
2020-01-26

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: