Inför konceptet Food-for-Life i Linköpings kommun

Det finns många fördelar med en stor andel närproducerade råvaror i de offentliga måltiderna. När livsmedlen har växt eller producerats i närområdet är det lättare att få mer kunskap om var maten kommer ifrån och hur den producerats.

Det går att göra studiebesök på gårdarna och koppla på kunskap samt upplevelser kring maten.

Många av Östergötlands kommuner arbetar med konceptet Food-for-Life tillsammans med en hög andel närproducerad mat, vilket innebär att de lyfter fram kunskap om var maten kommer ifrån, hur den odlas/produceras och kommer till tallriken. I förskola och skola innebär det pedagogiska kopplingar med utgångspunkt i mat och måltider. För omsorgen är fokus mer på upplevelser och aktiviteter inom odling, mat, djur och natur. Det innebär också ett ökat fokus på själva måltiden. Sammantaget är ambitionen med Food-for-Life, att skapa mervärden för verksamheterna kopplat till den offentliga måltiden.

Linköpings kommun upphandlar livsmedel, lagar och serverar mat till ca 24 500 matgäster varje dag inom förskola, skola och omsorg. Dessa måltider tar offentliga medel i anspråk. Kan vi enligt Food-for-Life modellen "göra mer av måltiderna", som är ett dagligt inslag i princip alla kommunala verksamheter, så vinner vi många mervärden. För att ytterligare stärka konceptet är det viktigt att maten i så hög grad det går är närproducerad. Dessutom bidrar närproducerad mat till många fler fördelar för kommunen, dess invånare och regionens företagare.

Food-for-life konceptet tillsammans med en större andel närproducerad mat skulle innebära  att vi arbetar mot målen i den regionala livsmedelsstrategin. Vi får en bättre krisberedskap om något skulle hända, eftersom det är lättare att ha kontinuitet i leveranser om vi har våra leverantörer nära. Genom avtal med lokal livsmedelsproducenter stöttar vi lokalt/regionalt näringsliv och vi bidrar till en hållbar utveckling genom att köpa livsmedel som producerats enligt svensk lagstiftning och krav på djurhållning. Det kanske viktigaste av allt - vi skapar medvetenhet hos våra yngsta medborgare (barn och elever), som får kunskap att efterfråga produkter som har producerats med tanke på god djurvälfärd och omtanke om miljön.

Miljöpartiet yrkar att

  • Linköping inför Food-for-Life-konceptet i kommunens förskolor, skolor och i omsorgsverksamheten
  • Kommunen ökar andelen närproducerade livsmedel inom kommunens offentliga måltider i enlighet med målsättningarna i den regionala livsmedelsstrategin.
  • Att kraven på Food-for-Life införs i de relevanta nämndernas kravspecifikation vid upphandling av måltider.
  • Att kraven på Food-for-Life införs i kravspecifikationen vid upphandling av äldre- och omsorgsverksamhet.

Rebecka Hovenberg   
Cecilia Gyllenberg Bergfasth
2019-06-25

Motionens andra att-sats bifölls på Kommunfullmäktige i maj 2021. Resterande att-satser avslogs. 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: