Inför modellen "Sluta skjut" i Linköping

”Sluta skjut” är ett samarbete mellan Polisen, Kriminalvården, kommunen och engagerade medborgare för att minska skjutningar och andra grova våldsbrott som sedan tre år tillbaka praktiseras i Malmö och snart även i Göteborg.

Strategin bygger på en beprövad amerikansk modell, GVI (gruppvåldsintervention), som visat goda resultat i våldsutsatta städer i USA.

Ingen vill att skjutningar ska förekomma, inte ens de som skjuter. I en grovt våldsam miljö kan förövare snabbt bli offer. Gruppvåldsintervention  är en strategi som utvecklats för att minska skjutningar, sprängningar och grovt våld mellan kriminella grupperingar. I arbetet finns bland annat riktade insatser för att avskräcka kriminella grupperingar från att trappa upp våldet och gemensamma insatser från flera myndigheter och aktörer riktade mot de allra våldsammaste individerna. Även stärkta vägar ut ur kriminalitet är en avgörande del.

Målen man vill uppnå genom strategin är:

  • Färre fall av dödligt och grovt våld utfört av kriminella grupper.
  • Ökad upplevd trygghet i samhället.
  • Ett minskat behov av polisens resurser för utredning av dödligt och grovt våld.
  • Ett minskat behov av sjukvårdens och samhällets övriga resurser för hantering av dödligt och grovt våld.

Resultaten i Malmö är över förväntan och man har sett en stor ökning av individer som vill hoppa av kriminaliteten. I ”Sluta skjut” är Polisen, kommunen och Kriminalvården huvudaktörer och alla måste vara villiga att satsa på arbetet.

I Linköping finns ett bra samarbete mellan kommunen och polisen kring områdesbaserat trygghetsarbete. Att implementera metoden "Sluta skjut" ger fler och tydligare redskap för en vidareutveckling av samarbetet kring det grövsta våldet. Miljöpartiet och Vänsterpartiet vill att Linköpings kommun tar initiativ i frågan.

Kommunfullmäktige föreslås besluta att:

  • Linköpings kommun ska arbeta i enlighet med modellen ”Sluta skjut”.

Rebecka Hovenberg (MP)
Jessica Eek (V)

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: