Inför möjlighet till sociala måltider för äldre

Den psykiska ohälsan hos äldre ökar. Forskning pekar på oönskad ensamhet som en bidragande faktor.

Här kan kommunen ta krafttag för att lyfta de äldres behov och bryta den negativa trenden. Social gemenskap, fysisk aktivitet och bra matvanor är några faktorer som är viktiga för att förebygga psykisk ohälsa hos äldre personer.
Att som äldre kunna välja att några dagar i veckan få avnjuta en god lunch tillsammans med andra och att få komma ut ifrån sin lägenhet kan vara viktigt för att bryta ensamheten. Detta gäller både äldre som i övrigt sköter sig själva, och den som har boservice eller hemtjänst.

Miljöpartiet föreslår en satsning på att erbjuda äldre lunch i befintlig kommunal verksamhet som servicehus och äldreboenden. För att underlätta restaurangbesöken kan ledsagning erbjudas. För dem som hellre äter hemma kan så kallade måltidsvänner prövas. För att nå ut till dem som inte har behov av boservice eller hemtjänst kan uppsökande verksamhet i samverkan med föreningar krävas.

Ökade möjligheter att äta tillsammans i hemmet eller på restaurang skulle också kunna utvecklas i samverkan med det lokala näringslivet och föreningar genom IOP (idéburet offentligt partnerskap) eller upphandling där lunchen kan serveras på restauranger som drivs av sociala företag eller ideella föreningar.

Miljöpartiet de gröna i Linköping yrkar:

  • att kommunen ska erbjuda alla som har rätt till matlåda att regelbundet varje vecka kunna äta lunch utanför sitt boende eller tillsammans med en måltidsvän.
  • att kommunen erbjuder möjlighet till sociala måltider för äldre utan biståndsbehov.

Maria Moraes  
Birgitta Rydhagen
2019-02-14

Motionen besvarades.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: