Likvärdig rätt till skolskjuts

Kommunen har enligt skollagen skyldighet att ordna skolskjuts för elever till sin placeringsskola/skolskjutsskola i grundskolan och ersätta elevens resekostnader för elevresor över 6 km till gymnasieskolan.

Förutom den lagstadgade skolskjutsen till skolskjutsskolan erbjuder Linköpings kommun årskort för Östgötatrafiken till elever som valt en annan högstadieskola än sin skolskjutsskola. Ifall det saknas kollektivtrafik erbjuds däremot inget alternativ. Det innebär i praktiken att elever behandlas olika, och elever på landsbygden drabbas eftersom de antingen måste välja sin skolskjutsskola eller ordna skjuts på egen hand.

Miljöpartiet anser att alla elever i grundskolan ska erbjudas skolskjuts till den skola de har valt, även om det inte finns ordinarie kollektivtrafik där de bor. Det gäller i synnerhet elever som bor där det inte finns en trygg cykelväg. Det är en förutsättning för att det aktiva skolval som kommunen stimulerar genom olika profileringar och spetsutbildningar ska gälla även elever på landsbygden. Vi anser att även gymnasieelever på landsbygden i största möjliga mån ska erbjudas plats i skolbussar, för att inte vara beroende av föräldrarnas arbetstider och möjlighet att skjutsa. Alla delar av Linköpings kommun ska vara attraktiva och möjliga för familjer med tonårsbarn att bo i.

Miljöpartiet yrkar att:

  • Alla grundskoleelever som är berättigade till skolskjuts utifrån kommunens reglemente enligt bedömning av avstånd och väg ska erbjudas skolskjuts, oavsett om de aktivt valt en annan skola än sin skolskjutsskola.
  • Gymnasieelever inom kommunen i största möjliga mån erbjuds resa med kommunens skolskjutsar ifall det saknas kollektivtrafik där de bor.

Birgitta Rydhagen 
Cecilia Gyllenberg Bergfasth
2019-01-22

Motionen avslogs.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: