Man föds inte till gängledare – vägen dit är ofta lång

Man föds inte till gängledare – vägen dit är ofta lång

Debattartikel.

Linköping präglas av två nya skjutningar efter en, med nya mått mätt, ”längre paus”. I Majelden har en man skadats svårt, medan det i Ryd inte fanns något direkt offer, men offer måste vi se att det finns.

Ett helt område som vaknar upp till avspärrningar och kulhål. Tankar kring vad som kunde ha hänt om man var ute just då, stod i trapphuset som blev beskjutet, gick förbi ett fönster och råkade bli ett vittne. Bilderna som kom upp som notiser från Corren gjorde att jag snabbt kunde se att det bara var ett stenkast från den gård jag själv växte upp.

Under förra mandatperioden motionerade Miljöpartiet, tillsammans med Vänsterpartiet om att införa modellen ”Sluta skjut”, som används framgångsrikt i Malmö och Göteborg för att nämna några städer. Socialdemokraterna hakade sedermera på och under valrörelsen formulerade de även ett av sina vallöften inspirerad av denna motion. Det blev känt att den då styrande Alliansen var skeptisk när de avslog motionen utan ingående förklaring.

I sitt samverkansprogram presenterade det gemensamma M- och S-styret för några veckor sedan att de ville införa en ny modell som varit framgångsrik i Tyskland. På sin Facebook-sida skriver kommunstyrelsens ordförande den 18 januari att de ska ”stoppa framtidens gängledare redan när de är små barn”. Låt oss hoppas att detta bara är en miss i formuleringen som kan härledas till att den nya metoden syftar till att förebygga att någon blir gängledare. För små barn som är gängledare har vi inga i Linköping. Vi ska alltid påminna oss om att man inte föds till gängledare utan att vägen till att ens bli medlem, tillika ledare i ett kriminellt gäng är ofta lång. Den kantas ofta av skolmisslyckande, utanförskap, kontakter med myndigheter och sjukvård, psykisk ohälsa, föräldrar som ber om hjälp och de första mindre brotten som begås till en början.

Här lyser dock satsningarna till stor del med sin frånvaro, eftersom den nya metoden syftar till att erbjuda ett brottsförebyggande program, inte ändra de strukturer och primära orsaken som gör att många unga hamnar fel. Som de långa köerna till psykologutredning eller behandlade samtal, för få vuxna för att stötta upp i skolan, ekonomisk utsatthet, överbelastningen på socialtjänsten och bristen på fritidsaktiviteter för att nämna några. Man kompletterar även satsningen med en ”föräldrautbildning för nyanlända” som man menar är en brottsförebyggande åtgärd. Något som skapar en skev bild av vilka det är som begår brott. Att de skulle vara nyanlända och hur den enskilda föräldern utan insatser från samhället skulle ha makt att kunnat hindra det. Den nya metoden kommer troligtvis inte heller lösa den årslånga kö vi har till ungdomstjänst för unga förbrytare eller den ännu längre kön till kvalificerad kontaktperson för de som socialtjänsten känner oro för.

Men viktigast av allt så kan den nya metoden inte ersätta ”Sluta skjut” eftersom ”Sluta skjut” syftar till att systematiskt arbeta med avhopp riktat mot de som redan befinner sig i den kriminella kontexten. Så om något, så skulle de två metoderna kunna komplettera varandra. I Göteborg har ett socialdemokratiskt styre till exempel valt att göra just så; att man inför den tyska modellen vid sidan av ”Sluta skjut”. Något som vi välkomnar och ser skulle kunna vara ett bra sätt att arbeta både med förebyggande verksamhet och avhopp parallellt.

Under 2021 så rapporterades det från olika håll att rekordmånga ville hoppa av gäng. Upptrappning av det dödliga våldet innebar en konstant rädsla för sitt liv. Här behöver samhället tydligt möta upp med insatser som ”Sluta skjut” som ett komplement till exempelvis SIG-gruppen vi har i Linköping i dag. Synd bara att Socialdemokraterna fick släppa det vallöftet i förhandlingen med Moderaterna.

Maria Moraes, kommunalråd Miljöpartiet de gröna i Linköping

Relaterade nyheter

Gävleborg, 27 mars 2023

Debatt – Regeringen är ett hot mot kustfiskarna i Gävleborg

Värmland, 25 mars 2023

Earth Hour – för en politik som hejdar klimatförändringen

Uppsala län, 25 mars 2023

Förenkla kollektivtrafiken – men till rimligt pris

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter