Motion: Mät vattenkvaliteten på fler badplatser

Nu är badsäsongen snart igång men trots att vi invigt en ny simhall så föredrar många Linköpingsbor att bada i våra sjöar och vattendrag när det är fint väder. Idag har Linköpings kommun en sammanställd lista på sin webbplats över de badplatser som kommunen ansvarar för. Informationen från denna lista blir också en del av den officiella lista som Havs- och vattenmyndigheten delar på sin webbplats för att vägleda folk till badplatser.

“I Sverige finns en stor variation av badplatser. Här finns långgrunda sandstränder, klippbad, sötvattenssjöar och salta havsbad. På webbplatsen Badplatsen samlas information om de EU-bad som finns i Sverige, samt övriga bad som kommunerna väljer att registrera och kontrollera. Kommunerna ansvarar för provtagning, kontroll och information om EU-bad. Detta innebär att informera om badvattenkvaliteten, rapportera till Havs- och vattenmyndigheten, samt att avråda från bad om det finns risk för badandes hälsa. Sverige har allt som allt en god badvattenkvalitet. Den absoluta majoriteten av svenska EU-bad har klassificeringen utmärkt badvattenkvalitet.” – Havs och Vattenmyndigheten (havochvatten.se)

Många Linköpingsbor badar dock på platser som inte är med på den listan. Ett tydligt exempel är Blå Lagunen vid Slaka som är omskriven som badplats flera år i rad i Corren. Den har nu också en anordnad parkering och sophämtning för att kunna ta emot en stor mängd badgäster.

Problemet är att eftersom Blå Lagunen inte är med på kommunens lista så mäter inte heller kommunen vattenkvaliteten. Därmed får medborgarna ingen information kring eventuella hälsorisker med att bada där eller på andra populära “inofficiella” badplatser.

Från Miljöpartiets sida ser vi att kommunen behöver utöka antalet badplatser där vattenkvaliteten kontrolleras. Vi vill inkludera populära och väl använda platser även om de nyttjas utifrån allemansrätten.

Miljöpartiet föreslår:

  • Att kommunen uppdaterar listan med badplatser så den även omfattar populära badplatser som nyttjas utifrån allemansrätten, så vattenkvaliteten kontrolleras där.
  • Att kommunen mäter vattenkvaliteten vid badplatser med hög risk för föroreningar eller bakterietillväxt utifrån, till exempel att det är stillastående vatten.

Maria Moraes
Gunnar Gustafsson

Relaterade nyheter

Uppsala län, 28 september 2023

Tågkaoset är ett enormt misslyckande

Uppsala län, 22 september 2023

Lyhörd och öppen organisation främjar ständiga förbättringar

Örebro län, 15 september 2023

Camilla Hansén: Politikervardag, och demokratifest

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter