Miljöpartiet i Linköping välkomnar satsning på cykelforskning i Linköping

Regeringen gör i budgeten för 2018 en satsning inom transportforskningsområdet. Fem miljoner kronor per år 2018-2021 satsas på ett nationellt kunskapscentrum för cykelforskning. Satsningen kommer förhoppningsvis leda till ökade möjligheter till synergier mellan kollektivtrafik- och cykelforskningen.

– Jag blir väldigt glad över att cykelforskningen lyfts upp på detta sätt. Cykling är en av lösningarna för att få mer hållbara och yteffektiva transporter och trevligare städer, säger Rebecka Hovenberg, miljökommunalråd (MP).

Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, i Linköping ska leda kunskapscentrumet som ska samla forskning och utbildning inom cykling. På Transportforum 10–11 januari anordnar VTI en workshop om hur ett cykelcentrum kan bidra till långsiktig kunskapsuppbyggnad.

– Jag hoppas att vi i Linköping kan dra nytta av att forskningen kring bättre cykling samordnas här. Vi är en bra cykelstad men kan bli betydligt bättre, säger Birgitta Rydhagen, gruppledare (MP).

Kontakt:

Birgitta Rydhagen, gruppledare (MP), 072-582 81 47
Rebecka Hovenberg, miljökommunalråd (MP), 073-254 41 16
Robert Damberg, politisk sekreterare (MP), 070-288 69 89

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: