Minska matens klimatavtryck

I oktober 2019 skrev Stockholm, tillsammans med 13 andra städer runt om i världen, under Good Food Cities Declaration. Deklarationen uppmärksammar matens stora klimatpåverkan och behovet av att vi äter mer klimatsmart.

Genom deklarationen förbinder sig städerna att jobba klimatsmartare med maten som tillhandahålls av offentliga verksamheter, genom att öka andelen vegetariskt och minska matsvinnet.

Deklarationen innebär att städerna ska jobba för att uppnå en ”Planetary Health Diet” för sina medborgare till år 2030. Detta betyder att man inte överskrider 16 kg kött per person per år samt 90 kg mejeri per person per år, vilket skulle innebära mer än en halvering av det genomsnittliga köttintaget. Enligt Livsmedelsverket konsumerar svensken i snitt 50-55 kilo kött per person och år.

För att uppnå detta ska staden genomföra följande åtgärder:

1. Anpassa livsmedelsupphandlingar till Planetary Health Diet, helst med krav på ekologiska livsmedel.
2. Stödja en ökning av den växtbaserade livsmedelskonsumtionen.
3. Minska matsvinnet och avfallet med 50 procent till 2030 från 2015 års nivåer.
4. Inom två år efter att ha godkänt deklarationen, arbeta med medborgare, företag, offentliga institutioner och andra organisationer för att utveckla en gemensam strategi för att genomföra dessa åtgärder.

Förutom att maten har stor påverkan på klimatet och den biologiska mångfalden har den också stor påverkan på vår hälsa. Vi vet att fetman ökar bland barn och ungdomar i Sverige. 20-25 procent av ungdomar i 10-årsåldern i Sverige är överviktiga och drygt 3 procent lider av sjukdomen fetma. Good Food Cities Declaration tar sig an både den hälsomässiga och den miljömässiga utmaningen med maten vi äter och hjälper oss ställa om till en diet som är både klimatsmart och hälsosam.

Sammanlagt tillagar och serverar Kost & Restaurang i Linköpings kommun cirka 25 000 portioner per dag, vilket innebär att mer klimat- och miljösmarta luncher kommer att ha stor betydelse för Linköpings totala klimatavtryck. Minst lika viktigt är det att skol- och förskolebarnen får veta varför deras skolor och förskolor serverar mindre kött och reducerar matsvinnet. Om barn och unga tidigt lär sig kopplingen mellan mat och klimat och även får in vanan att äta växtbaserat är chansen större att de skapar matvanor som är hållbara och att de även inspirerar föräldrar och vänner att äta mer grönt.

Miljöpartiet yrkar att

  • Linköpings kommun förbinder sig att arbeta i enlighet med Good Food Cities Declaration.
  • Kommunen genom beteendepåverkan och information lyfter fram fördelarna med en hälsosam och klimatsmart kost.

Rebecka Hovenberg  
Cecilia Gyllenberg Bergfasth
2019-10-28

Motionen avslogs.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: