Modernisera halkbekämpning och snöröjning

Halka är ett samhällsproblem i nordliga länder som Sverige, men oftast innebär inte vintern att marken är ständigt täckt av snö eller is.

Tvärtom så tenderar Linköping att vara snö- och isfritt den största delen av den tid vi kallar vinter. Däremot så är våra trottoarer och gångbanor, samt en stor del av våra cykelvägar täckta av ett grovt, vasst grus som gör ont i fötterna, gör trottoarerna svårforcerade för de med nedsatt rörelseförmåga och så kallat ”rullgrus” orsakar halkolyckor både för gående och cyklister.

När det väl är snö och halka ute och vi förflyttar oss utanför de centrala delarna av staden så fungerar snöröjningen olika på våra trottoarer. Ansvaret för snöröjning där ligger på fastighetsägarna, vilket leder till en väldigt ojämn standard. En del skottar och halkbekämpar exemplariskt medan andra helt låter bli att göra något. En del kan säkert vara äldre som bor hemma med hemtjänst och inte har möjlighet att snöröja. Att låta snöröjningen av trottoarer vara ett ansvar för den enskilde medan snöröjningen av gator sköts av samhället är en ojämlik ordning som inte hör vår tid till. Andra kommuner har i överenskommelse med fastighetsägarna tagit över ansvaret för snöröjning av trottoarerna. Det borde Linköping också göra.
En tredje aspekt på snöröjning och halkbekämpning är att många av de snödagar vi har haft denna vinter så har temperaturen pendlat kring noll grader. Det gör att den snö som gick bra att gå på ena dagen smälter på ytan för att sedan frysa till och bli farligt hal och en akut risk för de gående. Det är sällan jag har noterat några försök till halkbekämpning av kommunens entreprenörer på trottoarer eller cykelbanor dagar när det inte är någon nederbörd.

Det finns alternativ och exempel på hur en modern halkbekämpning kan gå till. Vi sopsaltar idag 10 mil cykelväg. Det är utmärkt och vi borde övergå till att använda sopsaltning eller någon motsvarande metod på samtliga cykelvägar och trottoarer. Det finns dessutom forskning på andra kemikalier än salt som kan användas och som är effektivare. Kanske kan de också ha en mindre miljöpåverkan?

Miljöpartiet yrkar att:

  • Linköpings kommun ska ta över ansvaret för snöröjning av trottoarer från fastighetsägarna.
  • Sopsaltning, eller likvärdiga alternativ, ska användas på samtliga cykelvägar och trottoarer.
  • Halkbekämpning på cykelvägar och trottoarer ska göras när det finns behov av det.

Gunnar Gustafsson
2019-04-17

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: