Klimatanpassa förskole- och skolgårdar

Klimatförändringarna är här. Vi kan inte längre blunda för att extrem torka, kraftiga skyfall, stormvindar vid fel årstid och snabba temperaturväxlingar sker. Det går att läsa i kommunens klimatanpassningsprogram om de analyser kring hur Linköpings kommun kommer att påverkas av klimatförändringarna. Vi har alltså god kännedom om att något måste ske, vi vet också att det sparar kommunen pengar i längden.

Klimatförändringarna påverkar våra verksamheter och vi bör därför se till att klimatanpassa förskolors och skolors gårdar, så att barn skyddas mot den värsta solen genom mer grönska, pergola eller markiser. Barn är extra känsliga både för värmeböljor och solljus. Det finns rutiner idag för hur personal ska agera vid värmeböljor men vi menar att kommunen ska stötta upp med klimatanpassade åtgärder så att vi kan förebygga större problem.

För att undvika skador vid kraftiga regn bör vi se över om gårdarna behöver anpassas så att vattenavrinningen förbättras. Vi vet till exempel att asfalt är ett sämre alternativ än jord när det kommer till att hantera stora vattenmängder. Det finns även möjlighet att utforma skolgårdar så att de agerar buffertzoner vid kraftiga skyfall. Till exempel kan nedsänkta basketplaner i anslutning till dagvattenhanteringen bli översvämmade istället för källare och bostäder.

I dagsläget finns en handlingsplan för klimatanpassning som ska revideras under 2024. Då har vi goda chanser att visa på vikten av god klimatanpassning och vägleda aktörer i kommunen hur prioriteringar ska ske. Handlingsplanen beskriver bland annat att klimatanpassningar är en viktig del av kravställan vid nybyggnationer, att utbildning av personal är viktig för att minska påverkan på barn vid värmeböljor. Men enbart rutiner och kunskap kommer inte att räcka.

I nuläget ligger mycket av ansvaret på Lejonfastigheter, som förvaltar våra gemensamma fastigheter, att fullfölja dessa planer och problemet är att det inte finns öronmärkta pengar till denna typ av insatser. Vi kan inte förvänta oss att investeringar i klimatanpassning sker om inte styrning och incitament trycker på vikten av bättre klimatanpassningar i miljöerna där våra barn vistas.

Miljöpartiet föreslår därför:

  • Att kommunen avsätter och öronmärker pengar för att klimatanpassa förskolor och skolgårdar genom ökad grönska, markiser och översvämningsskydd där det behövs.

Linda Hagman
Jenny Ivner

Relaterade nyheter

Skåne, 27 juni 2024

Debattartikel: Sänk Skånetrafikens biljettpriser

Uppsala län, 22 juni 2024

Resenärer ska bemötas med respekt

Skåne, 14 juni 2024

Miljöpartiet vill sänka biljettpriserna hos Skånetrafiken

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter