Nya gatunamn för Rydsvägen, för att skapa tydligare kvartersstruktur

Ryd är en av Linköpings största stadsdelar med 9 300 invånare (uppmätt 2020). Samtidigt som Ryd är en stadsdel med enorma kvaliteter såsom stora grönytor, bilfri parkdel i mitten och närheten till Campus Valla så har Ryd påverkats av Linköpings segregation. Till följd av segregationen klassas stadsdelen som ett av tre utsatta områden tillsammans med Berga och Skäggetorp. Till skillnad från Berga och Skäggetorp så är kommunen, genom Stångåstaden, majoritetsägare av boendebeståndet i Ryd. Stångåstaden äger också Ryds centrum med kringliggande fastigheter. Detta gör att kommunen har en extraordinär möjlighet att styra utvecklingen i stadsdelen.

Stångåstaden ska nu påbörja en rekordstor renovering av Ryd. Det förs samtal med samhällsbyggnadsförvaltningen för att se hur man bäst låter alla intressen mötas, samt vad visionen för framtidens Ryd ska vara. Det är viktigt att även Ryd blir en del av “Linköping – staden där man möter framtiden” och att både fysiska och sociala barriärer byggs bort.

En liten, men symboliskt viktig del av detta arbete handlar, för oss i Miljöpartiet, om dagens gatustruktur och namnsättning. En gata går runt hela Ryd från nummer 1-408 med portar i ABC-struktur. Det skapar 1224 adresser längs med Rydsvägen som i sin tur, enligt siffror på eniro.se, är bebott av 4 265 personer (barn ej inräknade). Det här sättet att namnge en gata och låta den gå upp till så höga nummer är opraktiskt och ofta förknippat med miljonprogramsområden. Vi anser att en viktig del av att skapa framtidens Ryd är att se över namnsättningen för att kvarteren som finns ska få egna, unika gatunamn. Det för att stärka den lokala anknytningen och gemenskapen samt arbeta bort de negativa associationer till miljonprogramsområden som den typen av namnsättning som är idag leder till.

Miljöpartiet föreslår att Linköpings kommun:

  • att kommunfullmäktige ger i uppdrag till bygg- och miljönämnden att ta fram förslag på nya gatunamn för det som idag är Rydsvägen som speglar den kvartersstruktur som finns.
  • att detta arbete sker i dialog med medborgare så att invånarna i Ryd ges möjlighet att påverka de nya gatunamnen i sitt område.

Maria Moraes

Relaterade nyheter

Stockholmsdistriktet, 30 november 2023

Ny rapport synliggör villkor för personer med omfattande funktionsnedsättning

Örebro län, 28 november 2023

NA Debatt: Akademin som en fri kraft i omställningen

Örebro län, 21 november 2023

Altinget: Miljöpartiet vill slopa betyget F

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter